random-csr-img00.jpg

         ช่างชุมชนบ้านคลองเรือ ร่วมกับ กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา ตรวจสอบความพร้อมของระบบและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าชุมชนบ้านคลองเรือ ก่อนเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ารอบใหม่ คาดว่าจะจ่ายไฟมีชั่วโมงสะสมได้ถึง 30,000 ชั่วโมง ในช่วงฤดูฝนของปีนี้

20170630 CSR02 01

          นายมนัส คล้ายรุ่ง ผู้ใหญ่บ้านบ้านคลองเรือ ร่วมกับ ช่างชุมชนที่ทำหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือ ได้ทำการตรวจสอบระบบเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผลิตไฟฟ้ารอบใหม่ในช่วงฤดูฝนปีนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป ณ อาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร พบว่าระบบและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นปกติ ยกเว้นน๊อตล็อคตัวเทอร์ไบน์บางจุดรูดและหลุดออก เนื่องจากมีการใช้งานต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา ช่างชุมชนจึงได้ประสานงานแจ้งผู้แทนเขื่อนรัชชประภา โดยชุมชนได้ทำการถอดยกเทอร์ไบน์พร้อมชุดฝาครอบ ขนย้ายไปยังโรงซ่อมเขื่อนรัชชประภา เพื่อทำการเชื่อมพอกและกลึงเปลี่ยนเกลียวใหม่ รวมทั้งทาสีภายใน จนแล้วเสร็จ

          ต่อมา ทีมงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา ร่วมกับช่างชุมชนคลองเรือได้ทำการติดตั้งและทำการตั้งศูนย์ใหม่และทำการทดสอบเดินเครื่อง ซึ่งสามารถจ่ายไฟได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา สำหรับการเดินเครื่องจ่ายไฟของโรงไฟฟ้าชุมชนคลองเรือ ซึ่งใช้งานมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 29,763 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละปีจ่ายไฟได้ประมาณ 5,000 – 6,000 ชั่วโมง สำหรับปี 2560 นี้ จะสามารถจ่ายไฟได้ถึง 30,000 ชั่วโมง

20170630 CSR02 02

         นายนพดล ศรีคิรินทร์ ช่างระดับ 10 กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา กล่าวว่า ช่างชุมชนบ้านคลองเรือพยายามเรียนรู้ในการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น เช่น การถอดประกอบและติดตั้งครั้งนี้ ช่างชุมชนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าคลองเรือ ได้หารือกับชาวคลองเรือ ในการติดตั้งระบบป้องกันและแจ้งเตือนกรณีระดับน้ำต่ำสุดที่จะสามารถเดินเครื่องจ่ายไฟได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนสูงซึ่งส่งผลต่ออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งระบบหยุดเดินเครื่องอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำลดมาถึงระดับต่ำสุด ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการได้หลังจากช่วง Overhaul เขื่อนรัชชประภา ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 เสร็จสิ้นลง

         ทางด้าน นายมนัส คล้ายรุ่ง ผู้ใหญ่บ้านบ้านคลองเรือ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร กฟผ. และผู้แทนจากเขื่อนรัชชประภาที่ให้ความช่วยเหลือ เหมือนเป็นพี่เป็นน้องที่เป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันเสมอมา สำหรับการหยุดเดินเครื่องไฟฟ้าพลังน้ำในช่วงหน้าแล้งมีน้ำน้อยตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560 รวม 3 เดือน 22 วัน นั้น ในช่วงดังกล่าวใช้เครื่องดีเซลผลิตไฟฟ้าแทน จ่ายไฟในช่วง 17.00 - 22.00 น. และเก็บค่าไฟหน่วยละประมาณ 20 บาท หรือครัวเรือนละประมาณ 200 - 400 บาท ซึ่งทุกคนในหมู่บ้านเข้าใจดี เพราะการผลิตไฟฟ้าจากดีเซลทำให้ชาวคลองเรือมีไฟฟ้าใช้ได้ตลอดทั้งปี

20170630 CSR02 03