random-csr-img06.jpg

20170729 ART01 06

          กฟผ. ระดมความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จัดส่งรถบรรทุกเพื่อขนส่งถุงยังชีพและน้ำดื่มไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สกลนคร

20170729 CSR01 01

20170729 CSR01 03

          เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้เร่งระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สกลนคร โดยเบื้องต้นได้จัดส่งรถบรรทุกจำนวน 2 คัน เพื่อขนส่งถุงยังชีพและน้ำดื่มไปที่ศูนย์เฉพาะกิจ กฟผ. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ สำนักงานสกลนคร สถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1 จ.สกลนคร

          นอกจากนี้ กฟผ. ได้มอบน้ำดื่ม และจัดส่งรถบรรทุกอีก 2 คัน ไปสนับสนุน มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น สำหรับขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ เรือท้องแบน และเจ็ทสกี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.สกลนคร รวมทั้งจะทยอยส่งถุงยังชีพไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ

20170729 CSR01 04

20170731 CSR01 01

          วันนี้ (31 กรกฎาคม 2560) นายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยคณะผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.ได้นำน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด (200 แพค) และ ยารักษาโรค ได้แก่ ยาทาแก้น้ำกัดเท้า พาราเซตามอล อลั่มมิลค์ ชุดทำแผล เบต้าดีน และยาแก้แพ้ จำนวน 400 ชุด ไปมอบให้กับ นายประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ์

20170731 CSR01 02

20170731 CSR01 03

20170731 CSR01 04

20170731 CSR01 05