034.jpg

          กฟผ.ยันระบบส่งไฟฟ้าภาคเหนือและอีสาน ยังเป็นปกติ สั่งการเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งระดมส่งถุงยังชีพและน้ำดื่มช่วยผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่อง

20170730 PRE01 01

    นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ตามที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเซินกา กฟผ.ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังดูแลระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีความพร้อมจ่ายตลอด 24 ชม. โดยในช่วงที่ผ่านมา กฟผ.ยังสามารถดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ ทั้งนี้ มีเพียงเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงบางจุดอยู่ในบริเวณที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งได้สั่งการให้ทีมบำรุงรักษาสายส่งเข้าไปตรวจสอบและดูแลให้เกิดความมั่นคง เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับการจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งสภาพเสาส่งยังอยู่ในสภาพปกติไม่มีปัญหา

20170730 PRE01 02

    รองผู้ว่าการ กฟผ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับจ.สกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหนักและมีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมากอยู่ในขณะนี้นั้น กฟผ.ได้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ กฟผ.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ สำนักงานสกลนคร สถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1 จ.สกลนคร โดยเมื่อวานนี้ (29 กรกฎาคม 2560)ได้เร่งระดมเจ้าหน้าที่จิตอาสา กฟผ.มาช่วยกันจัดทำถุงยังชีพและน้ำดื่ม ซึ่งเบื้องต้นได้นำน้ำดื่มไปมอบให้กับโรงพยาบาลสกลนคร และพี่น้องประชาชนในเขตชุมชนวัดธาตุเชิงชุมและบริเวณตัวเมืองสกลนคร

20170730 PRE01 06

    สำหรับช่วงหัวค่ำวานนี้ ทึมงานจิตอาสา กฟผ.ได้ลำเลียงขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์และน้ำดื่มไปทางเรือหางยาว นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย บริเวณบ้านดอนกกยาง ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 88 ครัวเรือน มีจำนวนผู้ที่เดือดร้อนต้องการน้ำและอาหารประมาณ 380 คน ทั้งนี้ กฟผ.ยังเร่งระดมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพรวมกว่า 2,000 ชุด พร้อมน้ำดื่มอีกกว่า 15,000 ขวด

20170730 PRE01 04

20170730 PRE01 05

    "กฟผ.จะร่วมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมจ่ายตลอด 24 ชม. ทั้งนี้ หากพบเหตุผิดปกติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า โปรดแจ้งได้ที่ ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 043 222 246 หรือ โทร. 1416 ตลอด 24 ชั่วโมง" รองผู้ว่าการ กฟผ.กล่าว