random-csr-img05.jpg

20170801 CSR01 08

          กฟผ.ส่งมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และยารักษาโรคให้กับจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยจากพายุเซินกา พร้อมระดมพนักงานจิตอาสา กฟผ.ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง

20170801 CSR01 01

          วันนี้(1สิงหาคม 2560) นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,500 ถุง จาก กฟผ. โดย นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังนำ้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายบุญส่ง จีราระรื่นศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บริหาร และนายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้านำ้พอง เป็นผู้แทน กฟผ.ส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ดังกล่าว เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากอุทกภัยที่เกิดจากอิทธิพลของพายุเซินกา ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

20170801 CSR01 02

          สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอัทกภัยจากอิทธิพลของพายุเซินกาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมมาจนถึงปัจจุบัน กฟผ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ หน่วยทหาร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคส่วนต่างๆ โดยระดมพนักงานจิตอาสา กฟผ.มาช่วยกันจัดถุงยังชีพรวมกว่า 2,200 ชุด น้ำดื่มอีกกว่า 15,000 ขวด และ ยารักษาโรคอีกกว่า 400 ชุด รวมทั้งส่งเจ้าที่ลงพื้นที่เพื่อไปร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

          นอกจากนั้น กฟผ.ยังได้จัดส่งรถบรรทุกและเรือเข้าไปช่วยในการลำเลียงขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ดังกล่าว ตลอดช่วยขนส่งข้าวสารอาหารแห้งจากที่มีผู้นำมาสมทบ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุกทกภัยในพื้นที่ จ.สกลนคร จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด จ.มหาสารคาม และ จ.ขอนแก่น

20170801 CSR01 03

          ทั้งนี้ กฟผ.จะร่วมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมจ่ายตลอด 24 ชม.

20170801 CSR01 05

20170801 CSR01 04