นายรังสรรค์ อัฐมโนลาภ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) ในฐานะประธานในพิธีเปิดงานวันเด็ก กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๖ เปิดเผยว่า กฟผ. จะจัดกิจกรรมงานวันเด็ก กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานกลาง กฟผ. บางกรวย ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ทั้งนี้ สถานที่จัดกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บริเวณเดิม ซึ่ง กฟผ. เคยจัดทุกปี คือ บริเวณโดมขาว อาคารประชาสัมพันธ์ และบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ห้องโถงอเนกประสงค์ หอประชุม กฟผ. ๑–๒ ลานหน้าอาคาร ท.๑๐๒ โรงอาหารอาคาร ต๐๔๐ สนามเปตอง และสนามหญ้าบริเวณน้ำพุ

           สำหรับปีนี้มีกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ร่วมสนุกมากมายจากหลายหน่วยงานภายใน กฟผ. เหมือนดังเช่นปีที่ผ่านมา อาทิ กิจกรรม “เปิดบ้านโรงเหนือ” โดยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ประกวดวาดภาพระบายสี โดยฝ่ายสื่อสารองค์การ ประกวดร้องเพลงกับชมรมดนตรีสากล กฟผ. สนุกสนานกับเครื่องเล่นบังคับวิทยุ โดยชมรมกิจกรรมบังคับวิทยุ กฟผ.เค้กหรรษา โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล กิจกรรมกลางแจ้ง โดยฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมโซนสนุกเพื่อสุขภาพ ๒๕๕๖ โดยฝ่ายแพทย์และอนามัย และที่ขาดไม่ได้สำหรับเด็กเล็ก คือ บ้านบอลลูน โดยฝ่ายกิจการสังคม

          นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า ยังได้สนับสนุนข้าวกล้องไข่เจียว ขณะที่ ชมรมกอล์ฟสนับสนุนน้ำดื่มในวงเงิน ๕,๐๐๐ บาท รส.กฟผ. สนับสนุนเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท สร.กฟผ. สนับสนุนเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท และ อส.กฟผ. สนับสนุนเงินจำนวน ๖,๐๐๐ บาท ยิ่งไปกว่านั้น กองกังหันไอน้ำและชมรมปาเป้า ได้ร่วมจัดงานกิจกรรมวันเด็กปีนี้เป็นปีที่ ๔ ซึ่งจะมีกิจกรรมปาเป้า พร้อมแจกไอศกรีมในบริเวณงานเช่นกัน ด้านกิจกรรมบนเวทีหลักของงานวันเด็กภายในบริเวณโดมขาว เด็กๆ จะพบกับเกม และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การแสดงมายากล พร้อมแจกของรางวัลสำหรับเด็กที่ร่วมกิจกรรมอีกจำนวนมาก

          ชคส. กล่าวต่อไปว่า นอกจากจะมีเกมต่างๆ แล้ว ยังมีอาหาร ไอศกรีม และเครื่องดื่มไว้รองรับเด็กๆ บริเวณหน้าอาคาร ต.๐๔๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป สำหรับเด็กที่ไปลงทะเบียน จะได้รับกระเป๋าเป้ กฟผ. สีสันสดใส ภายในประกอบไปด้วยสมุด และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ เป็นต้น

         “ขอเชิญชวนบุตรหลานผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และชุมชนโดยรอบสำนักงานกลาง มาร่วมงานกิจกรรมวันเด็กที่ กฟผ. ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ กฟผ. ตระหนักดีว่า เด็กและเยาวชนในวันนี้ จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของชาติในวันหน้า หากเด็กและเยาวชนได้รับความดูแลเอาใจใส่และได้รับตัวอย่างที่ดี เป็นแบบเรียนของชีวิต ก็เชื่อได้ว่า เด็กและเยาวชนจะเติบโตขึ้นมาเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ และพร้อมที่จะรับผิดชอบประเทศชาติในอนาคต” นายรังสรรค์ อัฐมโนลาภ กล่าวในที่สุด