random-csr-img04.jpg

กฟผ. สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

20170821 CSR01 16

 

          กฟผ. น้อมสืบสานพระราชปณิธานงานในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ดำนาในแปลงนาสาธิต ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สำนักงานใหญ่ กฟผ. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน

20170821 CSR01 01

         วันนี้ (21 ส.ค. 2560) นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานดำนาปลูกข้าว ในกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และชุมชมรอบ กฟผ. บริเวณแปลงนาสาธิต เนื้อที่ 1 ไร่ ภายในศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สวนน้ำพระทัย สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสาธิตการทำนาข้าวปลอดสารเคมีตามรูปแบบของชีววิถี กฟผ. ตั้งแต่การเตรียมแปลง ไปจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวต้นข้าว โดยเลือกใช้พันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี 1 ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ภาคกลาง มีความต้านทานโรคสูง และปลูกง่าย

20170821 CSR01 05

20170821 CSR01 07

         ทั้งนี้ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ และได้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม โดยส่วนหนึ่งของข้าวที่ได้ กฟผ. จะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการปลูกครั้งต่อ ๆ ไป และอีกส่วนจะมอบให้แก่ชุมชนเครือข่ายชีววิถี กฟผ. นำไปปลูกในพื้นที่ของครัวเรือนเพื่อใช้บริโภค

20170821 CSR01 08

         นอกจากนั้น “ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา” ที่ใช้จัดกิจกรรมในวันนี้ ได้สร้างขึ้นเพื่อเปิดให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของโครงการชีววิถี กฟผ. เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์น้ำ การปศุสัตว์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการปลอดสารเคมี โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือ รวมถึงออกแบบจำลองสภาพพื้นที่ปลูกป่า กฟผ. แบบต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การสร้างฝายชะลอน้ำ พื้นที่แก้มลิง และการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยน้ำที่ กฟผ. นำมาใช้ในการดูแลพื้นที่ทั้งหมดนี้ เป็นน้ำที่มาจากบ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Pond) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ที่เตรียมปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี น้ำมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้า

20170821 CSR01 09

20170821 CSR01 11

20170821 CSR01 12

20170821 CSR01 15

20170821 CSR01 06