009.jpg

20170825 PRE01 01

         นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่สัตหีบเมื่อคืนวานนี้ (24 สิงหาคม 2560) ว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กฟผ. เข้าไปติดตามตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุของการเกิดไฟฟ้าดับดังกล่าว โดยเช้าวันนี้ (25 สิงหาคม 2560) ได้รับรายงานสรุปว่า ข้อเท็จจริงที่ทำให้เกิดไฟฟ้าดับดังกล่าวเกิดจาก สายป้อนกระแสไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบขาด ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรอย่างรุนแรง และได้ส่งผลทำให้อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูงสัตหีบ 1 ของ กฟผ. ได้รับความเสียหาย ทำให้เกิดการขัดข้องและเกิดไฟฟ้าดับ

20170825 PRE01 02

          หลังจากเกิดไฟฟ้าดับจากสายป้อนกระแสไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบขาดที่เกิดขึ้น กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ และ กฟผ.ได้ร่วมกันแก้ไข จนสามารถกลับมาจ่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ รวมทั้งจะร่วมกันดูแลป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก จึงขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงทราบมา ณ โอกาสนี้ " รองผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในตอนท้าย