031.jpg

20170831 PRE02 01

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผู้สนับสนุนสมาคมกีฬาเปตองและยกน้ำหนักมาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวไทย จากกำลังใจที่ส่งไปให้นักกีฬาเปตองในศึกซีเกมส์ 2017 และร่วมยินดีในความสำเร็จของทีมชาติไทย ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัล ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยตลอดมา

         นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย และสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณประชาชนชาวไทยที่ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาเปตองทีมชาติไทย จนสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาครอบครองได้อย่างมากมายจากศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และขอชมเชยนักกีฬาทีมชาติไทย รวมถึง โค้ช และสมาคม ที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก

20170831 PRE02 02

20170831 PRE02 03

         จากสรุปผลการแข่งขัน ทัพนักโยนลูกเหล็กประเทศไทยกวาดเหรียญรางวัลมาได้ 7 เหรียญ ได้แก่ 2 เหรียญทอง จากประเภททีมชาย (สิบเอก เถลิงเกียรติ์ ภู่สอาด จ่าอากาศโท สุขสรรค์ เพียจันทร์ จ่าสิบเอกสำเริง แสงโสด และนายธนากร สังข์แก้ว) และประเภทคู่ผสม (จ่าอากาศโท ศราวุฒิ ศรีบุญเพ็ง และน.ส.อัมพวัน สุวรรณพฤกษ์) 4 เหรียญเงิน จากประเภทชายเดี่ยว (นายเกียรติก้อง ทนงค์) ประเภทหญิงเดี่ยว (จ่าโทหญิง อุไรวรรณ หิรัญวงค์) ประเภทชายคู่ (นายปิยะบุตร แช่มช้อย และนายสัญชัย เชือนเชื้อ) และประเภทหญิงคู่ (พันจ่าอากาศเอกหญิง พันธ์ทิพา วงศ์ชูเวช และน.ส.ภัทรธิดา มีพักตร) รวมไปถึง 1 เหรียญทองแดงจากประเภททีมหญิง เรือเอกหญิง ทองสี ตะมะโคตร จ่าอากาศตรีหญิง นันทวัน เฟื่องสนิท จ่าอากาศเอกหญิง ณัฏยา อยู่ทอง และน.ส.ปธิตา ศิลาวุธ) ส่งผลให้นักกีฬาเปตองทีมชาติไทยคว้าเหรียญรางวัลได้ในทุกรายการที่แข่งขันในศึกซีเกมส์ 2017 ตามที่คาดหมาย

20170831 PRE02 04

         ส่วน จอมพลังทีมชาติไทยกวาดเหรียญรางวัลมาได้ 1 เหรียญทอง จากรุ่น 85 กก. โดย นายพรชัย ลบศรี อีก 1 เหรียญเงิน จาก รุ่น 69 กก. โดยนายไตรรัตน์ บุญสุข และอีก 1 เหรียญทองแดงจากรุ่น 56 กก. โดยนายวิฑูรย์ มิ่งมูล

         “กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมกีฬาเปตองไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้การดำเนินงานของสมาคมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักกีฬาสามารถทำลายสถิติ และคว้ารางวัลจากการแข่งขันต่างๆมากมาย ซึ่งทำให้คนไทยมีความสุข และเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คนไทยในการแข่งขันทั้งในระดับโลกและภูมิภาค” นายบุญญนิตย์ กล่าวในตอนท้าย