027.jpg

20170903-PRE01-01

          กฟผ. ร่วมกับเทศบาลเมืองบางกรวย มุ่งมั่นเสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาชุมชน จัดเดิน-วิ่ง การกุศล “กฟผ. มินิมาราธอน ครั้งที่ 21” ได้รับการตอบรับอย่างคับคั่งจากนักวิ่งกว่า 2,000 คน รายได้ทั้งหมดบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนในบริเวณรอบ กฟผ. กว่า 100 ทุน

20170903-PRE01-02

20170903-PRE01-05

          วันนี้ (3 กันยายน 2560) นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดิน-วิ่ง การกุศล “กฟผ. มินิมาราธอน ครั้งที่ 21” (EGAT 21th Charity Green Run) ณ สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชมรมกีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพ กฟผ. และเทศบาลเมืองบางกรวย โดยเป็นกิจกรรมจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แบ่งเป็น 2 ประเภทการแข่งขัน คือ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ทั้งนี้ งานดังกล่าวมิได้มุ่งเน้นการแข่งขัน แต่เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอย่างแท้จริง นอกจากนี้ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อการกุศล โดย กฟผ. ได้มอบเงินค่าสมัครทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ศึกษาอยู่รอบ กฟผ. จำนวน 100 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 2 แสนบาท ส่วนรายได้ที่เหลือจะบริจาคเพื่อการกุศลอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนและประชาชน ควบคู่กับภารกิจหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้ามาโดยตลอด สอดคล้องกับนโยบาย “กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย”

20170903-PRE01-04

สำหรับผลการแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1-3 ทั้งประเภทชายและหญิง มีดังนี้

ประเภทชาย อันดับ 1 นายณัฐวุฒิ อินนุ่ม
                    อันดับ 2 นายณัฐวิฒน์ อินนุ่ม
                    อันดับ 3 นายอุ้มยศ กิจอุดม

ประเภทหญิง อันดับ 1 น.ส.ลัดดาวัลย์ แดงสุวรรณ
                     อันดับ 2 ด.ญ.ศรัญญา บัวไพร
                     อันดับ 3 น.ส.วันเพ็ญ สุดรักษ์

20170903-PRE01-06

20170903-PRE01-07