034.jpg

20170905 PRE01 02

         กฟผ. ร่วมกับ สำนักงาน กศน. เปิดส่วนจัดแสดงนิทรรศการ “เมืองไฟฟ้า” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัย เปิดมุมมองใหม่เพื่อการเรียนรู้ของเยาวชนไทย

         วันนี้ (5 กันยายน 2560) นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาธิการ กศน.) เป็นประธานเปิดส่วนจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานไฟฟ้า ภายใต้ชื่อ “เมืองไฟฟ้า : ELECTRIC CITY” โดยมีนางตติยา ใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ. ผู้บริหารสำนักงาน กศน. และนักเรียน กศน. ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

20170905 PRE01 03

         นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กล่าวว่า กฟผ. ได้เห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแก่เยาวชน และประชาชนที่สนใจ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับสำนักงาน กศน. ในการจัดทำนิทรรศการด้านพลังงานไฟฟ้า โดยแบ่งส่วนจัดแสดงออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1.วิวัฒนาการไฟฟ้า 2.หลักการเกิดไฟฟ้า 3.เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า 4.ไฟฟ้ามาถึงเราได้อย่างไร 5.เผชิญวิกฤตพลังงานไฟฟ้า 6.การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานประเภทต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเกิดความเข้าใจด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

         ทางด้านนายกฤตชัย อรุณรัตน์ กล่าวว่า นิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้านี้ เป็นการเรียนรู้แบบสร้างประสบการณ์ มีการทดลองเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอย่างสนุกสนาน โดยนำเสนอความรู้ในรูปแบบสื่อผสมผสาน (Multimedia) ที่ทันสมัยตื่นตาตื่นใจ เป็นที่น่าจดจำต่อกลุ่มนักเรียน และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะได้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าในทุกแง่มุม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านพลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในด้านพลังงานไฟฟ้า บนพื้นฐานความรู้ที่ได้รับ

20170905 PRE01 04

         ทั้งนี้ กฟผ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า จึงได้สนับสนุนเงินจำนวน 22 ล้านบาท ให้แก่ สำนักงาน กศน. เพื่อจัดทำนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า รวม 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ซึ่งมีผู้สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี จึงถือเป็นความร่วมมือในด้านการศึกษาครั้งสำคัญ เพื่อทำให้เยาวชนมีแหล่งเรียนรู้ใหม่ที่มีความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีแผนเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ทั่วประเทศในอนาคตอีกด้วย

20170905 PRE01 01*นอกจากนี้สามารถอ่านหนังสือ "เมืองไฟฟ้า" ซึ่งจัดทำควบคู่ไปกับนิทรรศการ “เมืองไฟฟ้า” ได้ที่ คลิก