20170928-CSR01-01

          กฟผ. สืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และด้านความพอเพียงและการเอาชนะความยากจน “เปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี” ปั้น 40 เยาวชนจากโครงการโรงเรียนสีเขียวเป็นนักสื่อสารรุ่นเยาว์ เรียนรู้เทคนิคผลิตคลิปเชิงข่าวจากมืออาชีพ เพื่อร่วมกันเผยแพร่โครงการชีววิถีฯ สู่สังคม

20170928-CSR01-02

          วันนี้ (27 กันยายน 2560) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดโครงการ “เปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี กฟผ.” สร้างเยาวชนเป็นนักข่าวรุ่นเยาว์โครงการชีววิถีฯ เรียนรู้เทคนิคการรายงานข่าวจากพิธีกรคู่ขวัญ คุณกำภู ภูริภูวดล และคุณรัชนีย์ สุทธิธรรม จากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนต้นแบบของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. โดยเยาวชนจะสามารถจัดทำคลิปรายงานข่าวเผยแพร่เรื่องราวของโครงการชีววิถีฯ สู่สาธารณชนต่อไป โดยมีเยาวชนในโครงการโรงเรียนสีเขียว กฟผ. จำนวน 40 คนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2560 ณ บ้านโคกน้อย อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

20170928-CSR01-03

          นางรัชดา ทองอยู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. ดำเนินโครงการชีววิถีฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้ประชาชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข ด้วยการส่งเสริมให้มีการนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้แทนสารเคมีใน 4 กิจกรรม ได้แก่ การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-สัตว์บก และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นรอบเขื่อน โรงไฟฟ้า และพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. เป็นชุมชนต้นแบบชีววิถี ซึ่งขณะนี้สามารถขยายชุมชนต้นแบบแล้วจำนวน 26 แห่งทั่วประเทศ

20170928-CSR01-04

          “กฟผ. ยินดีที่ได้เห็นน้อง ๆ ทุกคนได้สนุกกับการเรียนรู้กระบวนการผลิตข่าวและเข้าใจคำว่าชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองและเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ กฟผ. ขอขอบคุณชาวบ้านโคกน้อย อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่เป็นเจ้าบ้านให้น้อง ๆ ได้มาเรียนรู้ที่นี่ ซึ่งถือเป็นชุมชนต้นแบบชีววิถีของ กฟผ. ที่มีครัวเรือนกว่าร้อยละ 80 ดำเนินกิจกรรมในครัวเรือนตามแนวทางชีววิถี และขอบคุณทีมงานจาก อสมท ที่ให้ความรู้กับน้อง ๆ จนเกิดเป็นโครงการที่มีประโยชน์เช่นนี้ ซึ่ง กฟผ. มีกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนหลายรูปแบบ เช่น โครงการ “Move World Together” ส่งเสริมให้เยาวชนคิดค้นนวัตกรรมจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติ โครงการ “กล้าดี” ที่ส่งเสริมให้ทำความดีในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น และหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยผลักดันศักยภาพด้านการเป็นนักข่าวของเยาวชนในอีกมุมหนึ่ง” นางรัชดา ทองอยู่ กล่าว

20170928-CSR01-05

20170928-CSR01-06

          สำหรับ เยาวชนที่ร่วมโครงการฯ หลังจากได้เรียนรู้และลงพื้นที่จริงแล้ว จะต้องส่งผลงานคลิปวิดีโอการรายงานข่าวโครงการชีววิถีฯ เพื่อเข้าร่วมประกวด โดยมีเกณฑ์การตัดสินจากความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงาน การนำเสนอข่าวให้มีความน่าสนใจและชวนติดตาม การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีววิถี และการใช้ภาษาในงานข่าว และจะมีการประกาศผลตัดสินที่แฟนเพจเฟสบุ๊ก : ชีววิถี กฟผ. ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลมูลค่า 7,000 บาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 5,000 บาท รางวัลที่ 3 มูลค่า 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัลสำหรับโรงเรียนที่ชนะการประการประกวด โดยผลงานของเยาวชนจะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ อสมท และโซเชียลมีเดียผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการชีววิถีฯ ได้ที่ www.chivavithee.egat.co.th