019.jpg

20171018 PRE01 01

         กฟผ. ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดทางเท้าระหว่างหน้าสำนักงานใหญ่ กฟผ. - ท่าเรือพระราม 7 เตรียมประดับดอกไม้สีเหลืองในหน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ แทนความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

         วันนี้ (18 ตุลาคม 2560) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับประชาชนจิตอาสา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ทำความสะอาดทางเท้าและประดับตกแต่งดอกไม้สีเหลืองบริเวณหน้า กฟผ. สำนักงานใหญ่ จนถึงท่าเรือพระราม 7 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

20171018 PRE01 02

         นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า จิตอาสา กฟผ. และชุมชนโดยรอบสำนักงานใหญ่ กฟผ. ร่วมทำความดีโดยการทำความสะอาดทางเท้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมา ซึ่ง กฟผ. ขอขอบคุณจิตอาสาทุกคนที่สละเวลามารวมพลังทำกิจกรรมในวันนี้ และเชื่อมั่นว่าทุกคนจะทำความดีด้วยใจอาสาอย่างต่อเนื่องต่อไป ไม่ว่ารูปแบบหรือสถานที่ใดก็ตาม ตามรอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 และเพื่อแทนคุณแผ่นดิน

         “ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา คนไทยทุกคนต่างอยู่ในความโศกเศร้าจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และท่ามกลางความสูญเสียครั้งใหญ่นี้ นอกจากความเศร้าแล้ว เรายังได้เห็นความเสียสละ อุทิศแรงกายแรงใจของประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึง กฟผ. ซึ่งได้ร่วมกับชุมชนรอบเขต เขื่อน โรงไฟฟ้าได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยเช่นกัน” รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าว

         

20171018 PRE01 03

         นางรัชดา ทองอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทย กฟผ. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจจิตอาสามาโดยตลอด เริ่มจากการแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ การบริการย้อมผ้าดำอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนเพื่อถวายความอาลัย การจัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ภายใต้โครงการ “ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ” นอกจากนี้ พนักงาน กฟผ. และชุมชนในพื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟผ. เขื่อน โรงไฟฟ้า เหมือง และเขตปฏิบัติการทั่วประเทศ ยังร่วมใจกันปลูกต้นดาวเรืองรวม 333,800 ต้น และดอกไม้สีเหลืองอื่น ๆ อาทิ ดอกปอเทือง ดอกถั่วบราซิล ดอกกระดุมทอง ดอกเดซี่ โดยเฉพาะที่ กฟผ.แม่เมาะ มีทุ่งดอกปอเทืองถึง 50 ไร่ และทุ่งดอกบัวตองอีก 400 ไร่ ซึ่งดอกไม้ทั้งหมดจะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงเดือนตุลาคม เสมือนตัวแทนความจงรักภักดีของพนักงาน กฟผ. และปวงชนชาวไทยทุกคน