002.jpg

20171031 PRE01 01

         กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่สำรวจแผ่นดินยุบตัว บริเวณอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และสำรวจอุโมงค์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนศรีนครินทร์ ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อน มีความมั่นคงปลอดภัยและแข็งแรงดี พร้อมเร่งลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี

20171031 PRE01 03

         นายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา กฟผ. ได้เชิญ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ทหาร ร.29 พัน 2 เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุแผ่นดินยุบตัว และขยายวงกว้างเป็นหลุมขนาดใหญ่ ลึกประมาณ 20 เมตร บริเวณโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง หมู่ 3 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ห่างจากเขื่อนศรีนครินทร์ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 5 กิโลเมตร จากการตรวจสอบพบว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากสภาวะฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ประกอบกับสภาพกายภาพทางธรณีวิทยาใต้ดินบริเวณจุดเกิดเหตุมีลักษณะเป็นโพรงหิน และเป็นเส้นทางการไหลของธารน้ำเดิม ทำให้ดินถูกกัดเซาะและยุบตัวเป็นหลุมกว้าง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนศรีนครินทร์แต่อย่างใด

20171031 PRE01 02

         นายประเสริฐ อินทับ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว ได้นำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผู้เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน ลงพื้นที่สำรวจอุโมงค์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน ศรีนครินทร์ มีการตรวจสอบปริมาณน้ำที่ซึมผ่านตัวเขื่อน แรงดันน้ำและการรั่วซึม พบว่า เขื่อนศรีนครินทร์มีสภาพปกติ ทั้งนี้ การก่อสร้างทางวิศวกรรมของเขื่อนศรีนครินทร์มีการอัดน้ำปูนลงไปใต้ดินลึกกว่า 100 เมตร ตลอดแนวสันเขื่อน ทำให้น้ำใต้ดินไม่สามารถลอดผ่านได้ จึงขอยืนยันว่า เขื่อนศรีนครินทร์ มีความมั่นคงปลอดภัยและแข็งแรงดี

         “สำหรับ การช่วยเหลือประชาชนในบริเวณที่เกิดเหตุแผ่นดินยุบตัว เบื้องต้น เขื่อนศรีนครินทร์ ได้ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำแนวเขตปิดกั้นไม่ให้ประชาชนและนักเรียนเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเตรียมบ้านพักสำรองชั่วคราวสำหรับบ้านพักครูที่ได้รับผลกระทบ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมาย สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีจะดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป” ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ กล่าวทิ้งท้าย

20171031 PRE01 04