009.jpg

20171102 PRE01 01

         กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับลดการระบายน้ำตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่นทันที หลังแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

20171102 PRE01 03

         นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า เขื่อนอุบลรัตน์ปรับลดการระบายน้ำเหลือวันละ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น และเป็นไปตามคำสั่งของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยใน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 31ตุลาคม 2560 ประกอบกับปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงวันละประมาณ 20 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ2,863 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 118 ของความจุเขื่อน คิดเป็นปริมาณน้ำ ส่วนเกิน432 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำ 183.08 เมตรระดับทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ซึ่งยังสูงเกินระดับกักเก็บสูงสุดปกติ 1.08 เมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน2560) จึงยังจำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างพื้นที่เหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน ซึ่งการปรับลดการระบายน้ำจะช่วยให้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ท้ายเขื่อนมีแนวโน้มคลี่คลาย และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยคาดว่าสถานการณ์เขื่อนอุบลรัตน์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

         ทั้งนี้ กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่าง ต่อเนื่อง โดยส่งมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม รวมทั้งสิ้น 3,300 ชุด พร้อมทั้งเตรียมมาตรการช่วยเหลือหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จัดโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของวัดและโรงเรียนในพื้นที่เหนือเขื่อน อ.หนองเรือ อ.ภูเวียง อ.หนองนาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และ อ.ศรีบุญเรือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

20171102 PRE01 02