บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกาศรับสมัครงาน

egati

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งผู้จัดการส่วนจัดการธุรกิจในเครือ จำนวน 1 อัตรา
๒. ตำแหน่งผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ ฝ่ายบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา
๓. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ส่วนการเงินและภาษี ฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา
๔. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานได้ที่ Website : http://www.egati.co.th (ประกาศรับสมัครงาน)

ดาวโหลด pdf