024.jpg

20180208 PRE01 01

         นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำทีมคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางด้านปฏิบัติการ Joint Operation Committee (JOC) ระหว่าง กฟผ. และ การไฟฟ้ามาเลเซีย ครั้งที่ 50 โดยมีนายนูร์ อัซลัน ฮัมซะห์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการจัดการระบบส่ง การไฟฟ้ามาเลเซีย เป็นประธานการประชุม เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างไทย-มาเลเซีย รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในด้านเทคนิคและปฏิบัติการ ณ เมืองอีโปห์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา