กฟผ. ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการเงิน 4 แห่ง เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ตู้เย็นที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น หรือ Thailand RAC NAMA คาดจะสามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 47 ล้านหน่วยต่อปี หรือ 188 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประมาณ 25,000 ตันต่อปี

20180220-PRE01-01

          วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2561) นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ตู้เย็นที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระหว่าง กฟผ. กับสถาบันการเงิน จำนวน 4 แห่ง และได้รับเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น หรือ Thailand RAC NAMA ประกอบด้วย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตู้เย็นเบอร์ 5 เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี

20180220-PRE01-02

          นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2573 ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 หรือ COP 21 ณ กรุงปารีส ดังนั้น เพื่อให้เจตจำนงดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย ในการใช้สารทำความเย็นที่มีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential : GWP) ต่ำ รวมถึงเป็นการลดการใช้พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ GIZ จึงร่วมกับ สผ. พพ. และ กฟผ. ดำเนินโครงการ Thailand RAC NAMA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย โดยมี กฟผ. เป็นผู้รับและบริหารเงินกองทุน “RAC NAMA Fund” จาก GIZ เพื่อใช้ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชนิด R600a สำหรับอุปกรณ์ 4 ประเภท ได้แก่ ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำเย็น

20180220-PRE01-03

          “สำหรับในระยะแรก กฟผ. จะนำร่องกิจกรรมส่งเสริมการขายกับอุปกรณ์ประเภทตู้เย็นก่อน เพราะเป็นอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าพื้นฐานที่มีกันเกือบทุกครัวเรือน และต้องใช้ไฟฟ้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง กฟผ. จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตร จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ตู้เย็นที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ ชนิด R600a ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดพลังงาน โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงิน จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการให้บริการแบ่งชำระการซื้อตู้เย็น ดอกเบี้ย 0 % นาน 10 เดือน เฉพาะรุ่นที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และใช้สารทำความเย็น R600a จำนวนทั้งสิ้น 11 เครื่องหมายการค้า 339 รุ่น ผ่านบัตรเครดิตของ 4 สถาบันการเงิน ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งเสริมให้เกิดการซื้อตู้เย็นชนิดนี้ จำนวน 300,000 เครื่อง ส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึงประมาณ 47 ล้านหน่วยต่อปี หรือ 188 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประมาณ 25,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์ในโครงการฯ สามารถสอบถามกับผู้แทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านค้าทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการติดป้าย Green Refrigerant เพื่อเป็นเป็นสัญลักษณ์ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยแคมเปญดังกล่าวจะเริ่มในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2561 และจะเตรียมขยายผลไปยังอุปกรณ์ที่ใช้สารทำความเย็นประเภทอื่นต่อไปในอนาคต” นายสืบพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

20180220-PRE01-04

          มร. ทิม มาเลอร์ ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับ โครงการ Thailand RAC NAMA รัฐบาลอังกฤษและเยอรมนีเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน ผ่านกองทุน NAMA Facility จำนวน 14.7 ล้านยูโร เพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพในการดำเนินโครงการเพื่อลดการก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ โดยเงินทุนจำนวน 8.3 ล้านยูโร ภายใต้โครงการ Thailand RAC NAMA นี้ ได้ถูกจัดสรรและจัดตั้งเป็นกองทุน RAC NAMA Fund เพื่อใช้สำหรับดำเนินมาตรการทางการเงิน ทั้งรูปแบบเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ

          ด้าน นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการสนับสนุน ว่า ธนาคารกรุงเทพ มีความยินดีในการร่วมสนับสนุนโครงการนี้ พร้อมจัดโปรโมชั่นมอบให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สามารถผ่อนชำระสินค้าที่ร่วมรายการผ่านบริการผ่อนชำระ Be Smart 0% นานสูงสุด 10 เดือน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18% หรือ 18,000 บาท ตลอดรายการ โดยการผ่อนชำระสินค้าครบทุก 20,000 บาท จะได้รับเครดิตเงินคืน 400 บาท หรือ + แลกคะแนนสะสมเท่าราคาสินค้า รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18%

          ในส่วน นายอมร สุวจิตตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและรักษาสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ธนาคารมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาที่จะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำและบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนลงในดีเอนเอของพนักงานทุกคน เพื่อให้เป็น “Green DNA” ที่ซึมซับอยู่ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของธนาคารแห่งความยั่งยืน และเป็นโอกาสอันดีที่ลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยกว่า 2.5 ล้านราย จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยปกป้องภาวะโลกร้อนด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          สำหรับ นางสาวผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการดำเนินงาน ว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหนึ่งในแกนสำคัญ คือ ด้านการพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นธนาคารจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือครั้งสำคัญกับ กฟผ. และสถาบันการเงินอีก 3 แห่ง และพร้อมสนับสนุนเต็มที่ในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตู้เย็นที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยรูปแบบของบริการแบ่งชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ที่ธนาคารจะมอบให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

          นอกจากนี้ นางจรูญศรี ศรีสุขสันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจร้านค้า “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เคทีซีมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดพลังงานและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ผ่านโครงการ Thailand RAC NAMA และเพื่อขานรับนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคเลือกซื้อตู้เย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้จับมือพันธมิตรผู้ผลิตตู้เย็น และร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายกว่า 2,000 ร้านค้าทั่วประเทศ มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีสามารถใช้บริการแบ่งชำระ 0% และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย