019.jpg

20180801 PRE02 01

         วันนี้ (1 สิงหาคม 2561) นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 2 ล้านบาท แก่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้รับมอบ และนำสมทบรัฐบาลไทยเพื่อรวบรวมให้แก่รัฐบาล สปป.ลาว ต่อไป

         ทั้งนี้ กฟผ. จะให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ที่ทำการเขื่อน สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อประสานความร่วมมือกับจังหวัดอุบลราชธานีและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย