2556-05-10-csr03

         เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 ณ โรงแรมบียอน สวีท กรุงเทพมหานคร นายไกรโชค ผลชีวิน ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ (ชพฟช.) ให้การต้อนรับคณะนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดการแข่งขันอภิปราย“ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ที่จัดโดยกฟผ. ซึ่งจะเดินทางไปศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ ที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด โรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ในระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2556 โดยมีนักเรียนและอาจารย์ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จำนวน 24 คน ร่วมเดินทาง

          นายไกรโชค ผลชีวิน ชพฟช. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่จะได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง การศึกษาดูงานครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการที่ กฟผ. ต้องการให้เด็กนักเรียนจากโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี และการผลิตพลังงานไฟฟ้า ทั้งทางทฤษฎีและการได้สัมผัสกับของจริง เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการร่วมโครงการฯ ไปเผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนๆ และบุคคลที่ใกล้ชิด ซึ่งเชื่อว่าหลังจากที่ได้ไปศึกษาดูงานครั้งนี้แล้ว ก็จะทำให้คณะครูและนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

          สำหรับการเดินทางครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จากโรงเรียนวัดสว่างมนัสจังหวัดชุมพร นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับมัธยมศึกษาปีที่1 - 3 จากโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง และนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จากโรงเรียนทับสะแกวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 คน โดยก่อนเดินทาง กฟผ. ได้มีการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าต่างๆ และขั้นตอนการเดินทางแก่คณะฯด้วย

         นางสาวสุทธิพร ไพบูลย์อัตถกิจ นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนทับสะแกวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้โอกาสจาก กฟผ. ซึ่งโอกาสแรกคือได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ กฟผ. แข่งขันและชนะจนเป็นตัวแทนได้ไปศึกษาดูงาน ต่างประเทศ สิ่งที่หวังก็คือถ้าโรงไฟฟ้ามีความปลอดภัยและดีจริงๆ ก็อยากจะมีส่วนร่วมกับ กฟผ. และเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ กฟผ. ทำให้เราต้องสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นไปตามคำบอกเล่าที่ผู้ใหญ่พูดต่อๆกันมาในแง่ลบ ทำให้เรามีความคิดในแง่ดีเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ามากขึ้น ถ้าไม่มีโรงไฟฟ้าเราก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างทุกวันนี้

         ด้านนางอัจฉราพร ชนะภัย อาจารย์โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง กล่าวว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังยึดถือกับเรื่องความเชื่อเก่า ข่าวสารเก่า จากเรื่องของ กฟผ. แม่เมาะ อยากให้ กฟผ. เข้าไปหามวลชน ไปเป็นส่วนหนึ่งกับชาวบ้านเสมือนเป็นพี่น้อง สนับสนุนโครงการของชาวบ้าน สำหรับโครงการนี้ อยากให้ทำต่อเนื่อง ให้ความรู้แก่เยาวชน เยาวชนก็จะสามารถไปบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดต่อไป กฟผ. ก็จะมีฐานเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นด้วย