011.jpg

 

FRSU Info 2018

FSRU Info 2018 AUG 01

FSRU Info 2018 AUG 02

FSRU Info 2018 AUG 03

FSRU Info 2018 AUG 04

*ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561


ข้อมูล Infographic

"โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้"

>> อ่านทั้งหมด / ดาวโหลด (.pdf) <<

*ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560


ประกาศการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

"โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้"