2556-05-10-csr01

           นายพงษ์ดิษฐ พจนา รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 เมษายน นี้ จะเป็นวันแรกของการออกอากาศภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ล่าสุดของ กฟผ. ที่มีชื่อว่า “เพื่อนบ้าน” ซึ่งจะเป็นการสื่อสารให้สาธารณชนทราบว่า ตลอดระยะเวลา 44 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานของ กฟผ. เปรียบเสมือนเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นเพื่อนแท้ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือชุมชนในรูปแบบต่างๆ ตลอดมา ซึ่งเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ เป็นตัวอย่างของหน่วยงานระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งใกล้ชิดกับชุมชนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยดีตลอดมา เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่จะทำให้เสาสายส่งเกิดปัญหาขึ้น ชาวบ้านก็มาแจ้งให้ทราบ และร่วมกันช่วยกู้สถานการณ์เอาไว้ได้ ภาพยนต์เรื่องนี้มีจุดประสงค์ที่จะสื่อสารให้ประชาชนและสังคมทราบว่าหน่วยงานของ กฟผ. ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นๆ ดุจเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันคอยช่วยเหลือ ห่วงใย ดูแลซึ่งกันและกัน

          รวค. กล่าวต่อไปว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุด “เพื่อนบ้าน” ที่กำลังจะออกอากาศ มีความยาวทั้ง 60 วินาที และ 30 วินาที ซึ่ง กฟผ. ได้คัดเลือกให้บริษัท เอ็มโฟร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการผลิต โดยมีนายชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา รับหน้าที่เป็นครีเอทีฟ และผู้กำกับ พร้อมตีโจทย์ของคำว่า “เพื่อนบ้าน” ออกมาเป็นเรื่องราวที่ประทับใจ ซึ่งเชื่อว่าภายหลังจากการออกอากาศประชาชนจะมีความเข้าใจในภารกิจของ กฟผ. ในการดูแลความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศมากยิ่งขึ้น

           สำหรับภาพยนตร์โฆษณาชุด “เพื่อนบ้าน” นอกจากจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีทุกช่อง และทางสถานีดาวเทียมชั้นนำแล้ว ยังจะมีการนำเสนอเรื่องราวที่สอดคล้องกับภาพยนตร์โฆษณาผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสถานีวิทยุทั่วประเทศ รวมถึงสื่อในช่องทางใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟฟ้า และ Social Network ควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทุกครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ

           “เมื่อประชาชนได้ชมภาพยนตร์โฆษณาชุด “เพื่อนบ้าน” ของ กฟผ. จะทำให้เข้าใจว่า กฟผ. ไม่เพียงแต่คิดถึงด้านการผลิตไฟฟ้า แต่ได้คิดถึงความมั่นคงทางด้านระบบส่งไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอตลอดเวลา โดย กฟผ. เปรียบเสมือนเพื่อนบ้าน ที่เป็นมิตรแท้ ที่สามารถสร้างสิ่งดีๆ ร่วมกันได้เสมอ จึงขอให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคน เชิญชวนเพื่อนๆ และครอบครัวติดตามชมภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของ กฟผ. ที่จะออกอากาศตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน นี้ เป็นต้นไป” รวค. กล่าวเชิญชวน