กฟผ. เปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 19 เมษายน 2562  new

Slide1 1

 


  รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม) Update Sign 90417

Slide1

                                                                                                                                                               Update : 18 มี.ค. 2562


 กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอเข้าฝึกงานกับ กฟผ. 

หมดเขตการแจ้งความประสงค์เข้าฝึกงาน วันที่ 19 เมษายน 2562