กฟผ. เปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562

Intern Process 2 62

 


  รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม) Update Sign 90417

 ประกาศ Intern 2 62

                                                                                                                                                               Update : 21 Jan 2019


 กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอเข้าฝึกงานกับ กฟผ. 

 หรือ Scan QR CODE Intern 2 62

หมดเขตการแจ้งความประสงค์เข้าฝึกงาน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562