เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม“ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2013)” โดยมี นายจุมพล สำเภาพล รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมกิจกรรม เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณ Lobby ชั้น G อาคารดิออฟฟิศเซส แอท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานคร

         กิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2013)” จัดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกในปี 2551 ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยยังคงเดินหน้าสานต่อแคมเปญ “I Will if You Will” เนื่องจากเป้าหมายของโครงการตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเริ่มผลักดันให้ทุกคนเริ่มทำสิ่งที่มากกว่าการปิดไฟ ด้วยการเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน นอกเหนือไปจากการปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ด้วยพลังจากคนทั่วโลก

        สำหรับกิจกรรมในปีนี้ จัดขึ้น เวลา 20.30 - 21.30 น. ซึ่งผลจากการ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2013)” สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 1,699 เมกะวัตต์ ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 6,656,699 บาท และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,073 ตัน ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยในปี 2555 สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 1,528 เมกะวัตต์ ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 4,374,475 บาท และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 815 ตัน

        นอกจากนี้ยังมีองค์กรพันธมิตรภาคเอกชนพร้อมด้วยเมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย และสถานที่สำคัญเชิงสัญลักษณ์ใน 150ประเทศ กว่า 7,000 เมืองทั่วโลก ร่วมปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมงตามเวลาท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการรณรงค์เพื่อประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนด้วย