นายพงษ์ดิษฐ พจนา รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการออกร้านกาชาด กฟผ. เปิดเผยว่า ตามที่สภากาชาดไทย ได้มีกำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ถึง ๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้าสนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก เป็นประจำทุกปีที่ กฟผ. จะมีการออกร้านกาชาด กฟผ. เพื่อร่วมหารายได้สนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทย นอกจากนี้ กฟผ. ได้พิมพ์สลากบำรุงสภากาชาดไทย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ฉบับ ราคาฉบับละ ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งวันนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ (อบง.) เป็นผู้ประสานงานกับผู้แทนสายงานเพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กับทุกสายรองผู้ว่าการเป็นที่เรียบร้อย ขอเชิญชวนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมทำบุญ สนับสนุนสภากาชาดไทย โดยการซื้อสลากบำรุงกาชาดไทย ของ กฟผ. และเชิญชวนบุคคลภายนอกเพื่อร่วมทำบุญกับ กฟผ. ด้วย

            สำหรับของรางวัล จากการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ของ กฟผ. มีรายการดังนี้ รางวัลที่ ๑ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Camry Hybrid จำนวน ๑ รางวัล รางวัลที่ ๒ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Vios 1.5J A/T จำนวน ๒ รางวัล รางวัลที่ ๓ Samsung Galaxy Note II จำนวน ๑๕ รางวัล รางวัลที่ ๔ iPad Mini รุ่น Wi-Fi + Cellular 32 GB จำนวน ๒๐ รางวัล รางวัลที่ ๕ โทรทัศน์สี LED ขนาด ๓๒ นิ้ว รุ่น 32LS3150 จำนวน ๓๐ รางวัล และ รางวัลเลขท้าย ๓ ตัว พัดลมยี่ห้อ Mitsubishi ชนิดตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ รางวัล รวมมูลค่ากว่า ๔ ล้านบาท กฟผ. จะออกรางวัล ณ ร้านกาชาด กฟผ. ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ (วันสุดท้ายของงานกาชาด) เวลา ๑๘.๐๐ น. ประกาศผลออกรางวัล ที่ สำนักงานใหญ่ กฟผ. www.egat.co.th หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ และ สำนักงานรายได้ สภากาชาดไทย สามารถรับรางวัลได้ที่ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ห้อง ๒๒๕ ชั้น ๒ อาคาร ท.๑๐๐ สำนักงานใหญ่ กฟผ. โทรศัพท์ (๐๒) ๔๓๖-๕๔๖๐-๒ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖