เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

2563


  • โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ประกาศเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) และรายงานที่เกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)

    egat hearing63 fsp pp banner


เอกสารปี 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556