คลิกเพื่ออ่านหรือดาวโหลดหนังสือพลังแผ่นดิน

ข่าว Highlight

กฟผ. ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร. 9 จัดทำหนังสือ “พลังแผ่นดิน” และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

กฟผ. ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร. 9 จัดทำหนังสือ “พลังแผ่นดิน” และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

กฟผ. และชุมชน ร่วมแรงถือเคียวเกี่ยวข้าว ในแปลงนาข้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ยืนยันสิ่งแวดล้อมโดยรอบปลอดภัย

กฟผ. และชุมชน ร่วมแรงถือเคียวเกี่ยวข้าว ในแปลงนาข้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ยืนยันสิ่งแวดล้อมโดยรอบปลอดภัย

ทำความรู้จัก FSRU เบื้องต้น

ทำความรู้จัก FSRU เบื้องต้น


กฟผ. ขอความร่วมมือ งดมอบของขวัญ และของกำนัล

กฟผ. ขอความร่วมมือ งดมอบของขวัญ และของกำนัล

 

ข้อมูล/ประกาศ กฟผ. 

VPN กฟผ.

028

ประกาศ

พนักงาน ลูกจ้าง กฟผ. ลูกจ้างบริษัท หรือที่ปรึกษาหน่วยงาน ที่ต้องการใช้ระบบ VPN สามารถดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อปท.) หากต้องการคำแนะนำโปรดิดต่อผู้ดูแลระบบ VPN ได้ที่ โทร. 64599

 

p1

ให้บริการเรียกใช้เว็บไซต์ภายใน กฟผ.

p2

ให้บริการเรียกใช้ระบบงานภายใน กฟผ.
รวมทั้งการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน กฟผ.

งานบริการ VPN กฟผ.

คู่มือแก้ปัญหาการใช้งาน VPN

pdf small แก้ปัญหาการใช้งาน VPN
      แบบ IPsec error442
      ใน windows 8
 

pdf small แก้ปัญหาการใช้งาน Network
     Access บน windows 8 ขึ้นไป
   
 

     ดาวโหลด Java Update 
(ลงทั้ง 32 bit และ 64 bit)

pdf small การแก้ปัญหาการเข้าใช้งาน
      AnyConnect บนวินโดว์ 8
      ขึ้นไป
 new!

 

คู่มือการใช้งาน VPN

For WINDOWS new!

pdf small Web Access

pdf small Network Access

pdf small IPSec 

pdf small Network Access Software Manual

For MacOS new!

pdf small Network Access

pdf small IPSec

For iPad & iPhone new!

pdf small Network Access

pdf small IPSec
 

For Android new!

pdf small IPSec

pdf small Network Access

ข้อกำหนดในการเปลี่ยน Password

ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยน Password ของท่านทุกๆ 90 วัน (3 เดือน) ตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551 (หน้า 98-99) หัวข้อที่ 7.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

Password ที่ใช้ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร และต้องประกอบด้วย

  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ตัว
  • ตัวเลข อย่างน้อย 2 ตัว
  • เครื่องหมายอักขระอย่างน้อย 1 ตัว

(Ex. *,+,/) ตัวอย่างเช่น ann*35bc หรือ d85i/ged


pdf small มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ฉบับเต็ม)