ข่าว Highlight

egat redcross result61 00

ผลการจับสลากกาชาด กฟผ. 2561

กฟผ. ชวนโหวต “ฉลากเบอร์ 5 โฉมใหม่”

กฟผ. ชวนโหวต “ฉลากเบอร์ 5 โฉมใหม่”

กฟผ. พร้อมสนับสนุนการจัดงาน GTD ASIA 2019 และเชิญชวนส่งบทความวิชาการเป็นส่วนหนึ่งในเวทีระดับนานาชาติ

กฟผ. พร้อมสนับสนุนการจัดงาน GTD ASIA 2019 และเชิญชวนส่งบทความวิชาการเป็นส่วนหนึ่งในเวทีระดับนานาชาติ

ญี่ปุ่นสวนกระแสประเทศพัฒนาแล้ว หันกลับมาพึ่งถ่านหิน

ญี่ปุ่นสวนกระแสประเทศพัฒนาแล้ว หันกลับมาพึ่งถ่านหิน

ข้อมูล/ประกาศ กฟผ.

egat hearing61 sbk sbpp rp2 k3

VPN กฟผ.

028

ประกาศ

เนื่องจากฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อปท.) มีนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงานระดับ 10 ขึ้นไปสามารถใช้งานระบบ VPN ได้อัตโนมัติไม่ต้องขอใช้งาน โดยใช้อีเมล์ กฟผ. ในการล๊อคอินเข้าระบบ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

p1

ให้บริการเรียกใช้เว็บไซต์ภายใน กฟผ.

p2

ให้บริการเรียกใช้ระบบงานภายใน กฟผ.
รวมทั้งการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน กฟผ.

งานบริการ VPN กฟผ.

คู่มือแก้ปัญหาการใช้งาน VPN

pdf small แก้ปัญหาการใช้งาน VPN
      แบบ IPsec error442
      ใน windows 8
 

pdf small แก้ปัญหาการใช้งาน Network
     Access บน windows 8 ขึ้นไป
   
 

     ดาวโหลด Java Update 
(ลงทั้ง 32 bit และ 64 bit)

pdf small การแก้ปัญหาการเข้าใช้งาน
      AnyConnect บนวินโดว์ 8
      ขึ้นไป
 new!

 

คู่มือการใช้งาน VPN

For WINDOWS new!

pdf small Web Access

pdf small Network Access

pdf small Network Access Software Manual

For MacOS new!

pdf small Network Access

pdf small IPSec

For iPad & iPhone new!

pdf small Network Access

pdf small IPSec
 

For Android new!

pdf small IPSec

pdf small Network Access

ข้อกำหนดในการเปลี่ยน Password

ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยน Password ของท่านทุกๆ 90 วัน (3 เดือน) ตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551 (หน้า 98-99) หัวข้อที่ 7.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

Password ที่ใช้ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร และต้องประกอบด้วย

  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ตัว
  • ตัวเลข อย่างน้อย 2 ตัว
  • เครื่องหมายอักขระอย่างน้อย 1 ตัว

(Ex. *,+,/) ตัวอย่างเช่น ann*35bc หรือ d85i/ged


pdf small มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ฉบับเต็ม)