home english website

ฤกษ์ดี ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 12 เข้ารับตำแหน่ง พาคณะผู้บริหารระดับสูง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ กฟผ. ก่อนให้การต้อนรับคณะผู้มาร่วมแสดงความยินดี จาก 64 หน่วยงาน ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น เป็นกันเอง

ฤกษ์ดี ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 12 เข้ารับตำแหน่ง พาคณะผู้บริหารระดับสูง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ กฟผ. ก่อนให้การต้อนรับคณะผู้มาร่วมแสดงความยินดี จาก 64 หน่วยงาน ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น เป็นกันเอง

20130801-01

วันนี้ (1 สิงหาคม พ.ศ. 2556) นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงาน ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ กฟผ. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 12 โดยเริ่มจากพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) ณ ที่ประดิษฐานองค์พระ ในเวลา 9.09 น. จากนั้นเดินทางไปสักการะศาลพระพรหมชินะอนันตโชติ ณ ศาลพระพรหมริมน้ำโรงไฟฟ้าพระนครเหนือศาลท่านขุน-ยายศรี ณ บริเวณใกล้ศาลพระพรหมริมน้ำ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ต่อด้วยศาลพ่อปู่สันทนะ และเจ้าแม่โสภิตา ณ ด้านหลังอาคาร ท.101 ตามลำดับ ก่อนเดินทางมาให้การต้อนรับคณะผู้มาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 201 และ 203 อาคารสำนักผู้ว่าการ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในองค์การ และภายนอกองค์การ อาทิ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และสื่อมวลชน รวม 64 หน่วยงาน ซึ่งผู้ว่าการ กฟผ. ได้ใช้โอกาสนี้ในการทักทายแขกผู้มีเกียรติด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอย่างเป็นกันเอง

ทั้งนี้ ผู้ว่าการ กฟผ. มีกำหนดการชี้แจงนโยบายต่อผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทั่วประเทศในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ตามลำดับ

EGAT Highlight Text
สารผู้ว่าการ 47 ปี กฟผ.
การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
Call center กฟผ.
ข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและท่าเทียบเรือ
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห้นโครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่ง
ทันโลกพลังงานถ่านหิน
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ข้อมูลรับสมัครพนักงาน
รับเรื่องร้องเรียน กฟผ.

แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี 2559 สพธอ.
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า
โครงการ กฟผ. รักษ์ภาษาไทยด้วยบทเพลง ครั้งที่ 4ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข้อมูลสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลอิเล็คโทรนิคราชการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยFacebook กฟผ.Twitter กฟผ.