รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Interview


เเนบเอกสารเพิ่มเติม

formal ts

 

 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

Int Result

 


“การสมัครงาน เเละการคัดเลือกเข้าทำงาน กฟผ.  ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้สมัคร
เเละโปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ ว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้”


  

 การประกาศผลสอบสัมภาษณ์


            ผู้สมัครที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เเล้ว สามารถตรวจสอบผลการสอบสัมภาษณ์ได้ทาง website ของ กฟผ.
 

         

warnwarnwarn  ระยะเวลาการตรวจร่างกาย ตั้งแต่ 08.00น. - 16.00น. และไม่ต้องงดอาหาร

 

 

warnwarn  สำหรับผู้ที่ตรวจร่างกายที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โปรดติดต่อแผนกงานบุคคล กองบริหาร

ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารบริการ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

 


warn  ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย บุคคล เรื่อง ผู้ที่ได้รับการจ้าง การบรรจุต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม   อ่านรายละเอียดที่นี่ icons for_web


 

 


แผนกสรรหา  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

โทร 02-4365311 ,02-4365319 , 02-4364387  เเละ 02-4364388

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.