ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ กฟผ.

Dam_2018-09_bb

Dam_2018-09_sk

Dam_2018-09_snr

Dam_2018-09_vrk

Dam_2018-09_ur

Dam_2018-09_srd

Dam_2018-09_clb

Dam_2018-09_blg

Dam_2018-09_rpb

ชื่อเขื่อน เดือน กันยายน 2561
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ร้อยละ
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์
เขื่อนบางลาง
เขื่อนรัชชประภา
8,658.71 
8,178.37 
16,187.33 
7,925.62 
831.19 
1,383.25 
114.00 
698.64 
4,796.16
64.32
86.00
91.22
89.45
34.19
70.34
69.62
48.04
85.06

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.