ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ กฟผ.

Dam_2018-07_bb

Dam_2018-07_sk

Dam_2018-07_snr

Dam_2018-07_vrk

Dam_2018-07_ur

Dam_2018-07_srd

Dam_2018-07_clb

Dam_2018-07_blg

Dam_2018-07_rpb

ชื่อเขื่อน เดือน กรกฎาคม 2561
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ร้อยละ
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์
เขื่อนบางลาง
เขื่อนรัชชประภา
7,613.31 
6,218.08 
15,208.76 
7,225.44 
798.43 
1,100.38 
108.23 
839.75 
4,401.43
56.55
65.38
85.71
81.55
32.84
55.96
66.09
57.74
78.06

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.