ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ กฟผ.

Dam_2018-05_bb

Dam_2018-05_sk

Dam_2018-05_snr

Dam_2018-05_vrk

Dam_2018-05_ur

Dam_2018-05_srd

Dam_2018-05_clb

Dam_2018-05_blg

Dam_2018-05_rpb

ชื่อเขื่อน เดือน พฤษภาคม 2561
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ร้อยละ
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์
เขื่อนบางลาง
เขื่อนรัชชประภา
7,383.55 
5,039.35 
14,301.52 
4,614.65 
1,017.92 
915.92 
106.18 
1,231.43 
3,818.75 
54.85
52.99
80.59
52.08
41.87
46.58
64.84
84.67
67.72

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.