ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ กฟผ.

Dam_2019-10_bb

Dam_2019-10_sk

Dam_2019-10_snr

Dam_2019-10_vrk

Dam_2019-10_ur

Dam_2019-10_srd

Dam_2019-10_clb

Dam_2019-10_blg

Dam_2019-10_rpb

ชื่อเขื่อน เดือน ตุลาคม 2562
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ร้อยละ
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์
เขื่อนบางลาง
เขื่อนรัชชประภา
5,934.25 
5,294.30 
15,565.40 
7,769.56 
590.84 
1,847.88 
51.00 
862.21 
3,861.62 
44.08 
55.67 
87.72 
87.69 
24.30 
93.97 
31.14 
59.28 
68.48 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.