ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ กฟผ.

Dam_2019-02_bb

Dam_2019-02_sk

Dam_2019-02_snr

Dam_2019-02_vrk

Dam_2019-02_ur

Dam_2019-02_srd

Dam_2019-02_clb

Dam_2019-02_blg

Dam_2019-02_rpb

ชื่อเขื่อน เดือน กุมภาพันธ์ 2562
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ร้อยละ
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์
เขื่อนบางลาง
เขื่อนรัชชประภา
7,759.20
6,016.80
15,453.63
6,449.40
691.70
972.40
87.67
1,133.82
4,384.31
57.64
63.27
87.09
72.79
28.45
49.45
53.54
77.96
77.75

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.