การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แจ้งว่า การผลิตและส่งไฟฟ้าของภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่เก้าของการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานาและซอติก้า ของสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 27 เมษายน 2558 เป็นปกติ สามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ โดยมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดทั้งประเทศเท่ากับ 23,813.4 Glossary Link เมกะวัตต์ เมื่อเวลา 20.30 น. (สถิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ 27,056.8 Glossary Link เมกะวัตต์ เมื่อเวลา 14.28 น. วันที่ 7 เมษายน 2558) ซึ่งโรงไฟฟ้าทุกโรงสามารถเดินเครื่องได้โดยไม่มีเหตุขัดข้อง

    ทั้งนี้ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะลดลงในช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์และจะกลับมาสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปี กฟผ. จึงขอความร่วมมือประชาชน ร่วมกันประหยัดไฟในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. และ 18.30-20.30 น. เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และตอบสนองการใช้ไฟฟ้าของประชาชนได้อย่างเพียงพอ

    ศูนย์บริหารจัดการภาวะวิกฤต กฟผ. เบอร์ 02 436-3186 เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

174-ocsc-banner
highlight-news-580429

egat57-sidebanner-header
highlight-news-580430
การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
homepage-side-banner-callcenter
thepainfo-banner-2558
homepage-side-banner-hearing
ทันโลกพลังงานถ่านหิน
pdp-banner-2558
recruitment-banner-2558
EGATi-recruitment-banner-2558
homepage-side-banner-cmc-center

ค้นหาภายในเว็บ

banner-kamthon
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
888-eppo58
227-stop-purchase
146-banner