025.jpg

          ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดใหม่ที่ 27,139.0 เมกะวัตต์ สาเหตุสำคัญมาจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวกว่า 38.3 องศาเซลเซียส

          วันนี้ (21 เมษายน 2558) ได้เกิดค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดใหม่ (Peak) เมื่อเวลา 14.13 น. ที่ 27,139.0 เมกะวัตต์ อุณหภูมิ 38.3 องศาเซลเซียส ทำลายสถิติเดิมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 14.28 น. ที่ 27,056.8 เมกะวัตต์ อุณหภูมิ 36.4 องศาเซลเซียส เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ประกอบกับภาคการผลิตกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตตามเดิม ซึ่งมีสภาพอากาศตรงกับที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ว่าอากาศจะร้อนที่สุดในช่วงปลายเดือนเมษายน โดย กฟผ. ได้คาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดอยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายนเช่นกัน โดยคาดว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดจะอยู่ในระหว่างวันที่ 21 หรือ 22 เมษายน ที่ความต้องการใช้ไฟฟ้า 27,500 เมกะวัตต์ เพราะหลังจากนั้นจากข้อมูลพยากรณ์อากาศ จะเริ่มมีฝนตกตั้งแต่วันที่ 23 เมษายนและเข้าสู่ฤดูฝนในเดือนพฤษภาคมต่อไป ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง

          ถึงแม้จะมีการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมาร์ อยู่ในช่วงนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ก็ตาม แต่ กฟผ. ได้เตรียมกำลังผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิงให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็ตามยังคงต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกคนให้ช่วยกันประหยัดไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระค่าไฟฟ้าที่จะสูงขึ้นจากเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติ และเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าโดยรวม

          ศูนย์บริหารจัดการภาวะวิกฤต กฟผ. เบอร์ 02 436-3186 เปิดตลอด 24 ชั่วโมง