กฟผ. เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. และงาน CSR DAY ประจำปี 2558 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แบ่งปันการเรียนรู้สู่สังคม” พร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ด้านประธานบอร์ด ชื่นชมการทำงานด้าน CSR ของ กฟผ. และขอให้พัฒนาต่อยอดโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมแนะให้ทำโครงการ CSR กับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือสังคมในอนาคต ซึ่งเปรียบเสมือนได้ดูแลบุพการีของตนเอง

image001

       

          เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ กฟผ. เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. และ งาน CSR DAY ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “แบ่งปันการเรียนรู้สู่สังคม” โดย มีนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุม กฟผ.1อาคารประชาสัมพันธ์ สำนักงานกลาง กฟผ.

         นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์การเพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์การเป็นองค์การชั้นนำในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีสมรรถนะความเป็นเลิศในระดับ Global Top Quartile ที่มีการบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล ISO 26000 มีส่วนร่วมในการเกื้อหนุนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมด้วยความเอื้ออาทร และเป็นองค์การที่เป็นความภาคภูมิใจของชาติ

image002

        “การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “แบ่งปันการเรียนรู้สู่สังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินงาน CSR ในแง่มุมต่างๆ ของ กฟผ. ทั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “CSR กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” การจัดแสดงนิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการตามแนวพระราชดำริ ของ กฟผ. นิทรรศการ “รวมพลัง CSR มุ่งสู่มาตรฐานสากล” และนิทรรศการความรู้และผลงานความสำเร็จของโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน CSR ของหน่วยงานภายใน กฟผ. และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ กฟผ. ให้การสนับสนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบหน่วยงาน กฟผ.” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว

         นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ กฟผ. ได้กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง 46 ปี กฟผ. สู่องค์การแห่งความภาคภูมิใจของชาติ โดยประธานกรรมการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ถือเป็นองค์การที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และทำให้ประชาชนคนไทยมีไฟฟ้าใช้ ไม่มีไฟตก ไฟดับซึ่งถือเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจ การจัดกิจกรรม CSR ของ กฟผ. ถือว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ส่งผลทำให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มาเผยแพร่กิจกรรม ซึ่งถือเป็นการแสดงน้ำใจซึ่งกันและกัน และเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ จะส่งผลทำให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เป็นคนที่มีจิตใจเอื้ออาทรต่อผู้อื่น (Caring) มีวัฒนธรรมองค์กรเป็นคนที่ใส่ใจสังคม ไม่นิ่งดูดาย และคิดถึงเพื่อนมนุษย์ ซึ่งทุกวันนี้ถือว่า กฟผ. ทำได้ดีและขอให้พัฒนาต่อยอดงาน CSR ต่อไปเรื่อยๆ

image003

         ประธานกรรมการ กฟผ. กล่าวต่อไปว่า งาน CSR ไม่ใช่งานประชาสัมพันธ์ เพราะคนที่จะทำงาน CSR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเป็นคนที่มีใจที่พร้อมจะอุทิศกายใจให้กับเรื่องที่จะไปทำ พร้อมที่จะลงพื้นที่ พร้อมลุย ควบคู่ไปกับการเอาใจใส่ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และทำงานอย่างมีหลักการ และเมื่อทำงาน CSR แล้วต้องทำให้คนอื่นชื่นชมและมาสนับสนุนเรา ซึ่งขอชื่นชมว่างาน CSR ของ กฟผ. ที่ผ่านมาราบรื่น ไม่มีสะดุด แต่อยากจะฝากผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคนว่า อย่าทำกิจกรรม CSR แบบเดิมๆ ต้องหมั่นทบทวนด้วยว่ากิจกรรมที่ทำอยู่ จะต่อยอดให้ดีขึ้นได้อย่างไร หรือจะมีการปรับรูปแบบให้ใหม่ขึ้นได้อย่างไร มิฉะนั้นงาน CSR ของ กฟผ. ก็จะเป็นงาน CSR ที่มีรูปแบบเดิมๆ เหมือนกับหน่วยงานอื่นๆ

         “ทั้งนี้อยากจะฝากให้ผู้บริหาร กฟผ. ลองสำรวจดูว่าจะสามารถทำกิจกรรม CSR ให้กับผู้สูงอายุได้บ้างหรือไม่ เพราะจากผลสำรวจของสภาปฏิรูปสังคมไทยระบุว่า ปัจจุบันนี้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น ส่งผลทำให้ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี ถ้า กฟผ.ได้ทำโครงการ CSR ให้กับผู้สูงอายุ ก็จะถือว่าเป็นการคิดทำโครงการใหม่ซึ่งองค์กรก็จะได้รับคำชื่นชม สำหรับการดูแลผู้สูงอายุนั้น ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้ดูแลพ่อแม่ของเราเอง จึงอยากจะแนะนำให้ กฟผ. ไปลองคิดทำโครงการใหม่นี้เพิ่มขึ้น” ประธานกรรมการ กฟผ. กล่าว

         นอกจากนี้ ภายในงาน ยังได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “CSR กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย นายชวน ศิรินันท์พร ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. นายอภิชาต ดิลกโสภณ อดีตรองผู้ว่าการ กฟผ. นางฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักสื่อสารองค์กร และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และนางนิรมล เมธีสุวกุล ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นในเรื่องการทำงานด้าน CSR

         จากนั้น นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้มอบเงินจำนวน 3,442,400 บาท ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 8 โครงการ มอบรางวัล EGAT CSR Awards ให้กับผู้ชนะเลิศจำนวน 9 โครงการ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอบอร์ดนิทรรศการ ISO 26000 และมอบรางวัลรถยนต์ ให้กับผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2558 จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย นายเกียรติชัย ยศปัญญา เจ้าหน้าที่ของบริษัท DEMCO จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญากับ กฟผ. ได้รับรางวัลที่ 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA Camry Hybrid 2.5 นางสาวสายทิพย์ ศรีสมวงษ์ วิทยากรระดับ 8 จากฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า และนางสาวภิญญา อินนุกูล วิทยากรระดับ 6 จากฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) ได้รับรางวัลที่ 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA Yaris 1.2 G

image005

        ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CSR ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ตัวจริง พบตัวจริง” โดยมี คุณติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี ดารานักแสดง และพิธีกรชื่อดังจากรายการเนวิเกเตอร์ ติ๊ก ชิโร่ นักร้องชื่อดัง มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้าน CSR กับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายพิชัย มุมทอง วศ.9 จากฝ่ายปฏิบัติการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนจากโครงการส่งเสริมการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน บ้านห้วยยาง นายชัชวาลย์ กุลสุวรรณ์ ช.7 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ตัวแทนจากโครงการวัดสร้างสุข ร่วมกับ ชุมชนวัดวัวปลาดุก และวัดนาขุม จังหวัดพิษณุโลก และนายอรรณพ โหรวิชิต ช.9 ตัวแทนจากเขื่อนภูมิพล ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโครงการ CSR ของสายงาน และได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานด้าน CSR ได้เป็นอย่างดี

image009