กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า

system installed generating capacity 2018 04