006.jpg

ข่าวภารกิจ กฟผ.

     กฟผ. ครบรอบ 44 ปี ผู้ว่าการ กฟผ. ประกาศความมุ่งมั่น กฟผ. และบริษัทในเครือ มีความพร้อมในการเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากล เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ พร้อมวางกรอบยุทธศาสตร์ 4 ด้าน เพื่อให้ กฟผ. เป็นองค์กรที่คนไทยภูมิใจ

     กฟผ. ควบคุมการระบายน้ำให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำ ของคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นมา ปัจจุบัน หลายเขื่อนยังคงระบายน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง โดยมีเพียงเขื่อนในภาคตะวันตก ที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนเขื่อนภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำน้อยมาก

     ผู้ว่าการ กฟผ. แถลงข่าวสื่อมวลชน ประกาศทุ่มเงินกว่า 3 แสนล้านบาท ขยายระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้า เตรียมความพร้อมประเทศก้าวสู่ AEC พร!อมเดินหน้าโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ มั่นใจเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

     สภาวิจัยแห่งชาติจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่เกียรติยศนักประดิษฐ์ไทยสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ จากการส่ง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก “41th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุง เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส กวาด ๓๕ เหรียญรางวัล สิ่งประดิษฐ์ กฟผ.สร้างชื่อ คว้า ๑ เหรียญทอง ๒ เหรียญทองแดง และ Special Prize

     NBT เกาะติดข่าวแผ่นดินไหวสัมภาษณ์ ผู้อํานวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) เกี่ยวกับความปลอดภัยของเขื่อน และมาตรการรองรับกรณีเขื่อนมีปัญหาหรือเกิดน้ําหลาก ด้าน อขว. ยืนยันมีมาตรการด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งอาจไม่ส่งผลกระทบเพราะปริมาณน้ํายังมีเพียงพอ แต่ขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดการใช้น้ำและการใช้ไฟฟ้า