ข่าวภารกิจ กฟผ.

ratburi     นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ราชบุรีโฮลดิ้ง ร่วมเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม “เวสต์ ห้วยบง ๒” และ “เวสต์ ห้วยบง ๓” ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา มีกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ ๑๐๓.๕ เมกะวัตต์ สามารถลดการนำเข้าน้ำมันเตาเพื่อผลิตไฟฟ้า และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตอบสนองนโยบายของกระทรวงพลังงาน

mou_sepian     กฟผ. ลงนามสัญญา กับบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ำน้อย จำกัด ซื้อขายไฟฟ้าโครงการเซเปียน-เซน้ำน้อย สปป.ลาว โดย กฟผ. จะรับซื้อไฟฟ้าประมาณ ๓๕๔ เมกะวัตต์ ประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่าง สปป.ลาว และประเทศไทย จะส่งผลดีกับเศรษฐกิจลาว และ ประเทศไทยสามารถจัดหาพลังงานไฟฟ้าที่มีความมั่นคง มีราคาที่เหมาะสม เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น

dam     อบย. นำทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ของ กฟผ.ตรวจสอบและประเมินความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนศรีนครินทร์ ย้ำตรวจสอบทุก ๒ ปี สร้างความมั่นใจ เขื่อนของ กฟผ. มีความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และพร้อมใช้งาน

nakorn_nue_mou     กฟผ. และ กิจการค้าร่วม ระหว่างบริษัทอัลสตอม (สวิตเซอร์แลนด์) จำกัด บริษัทอัลสตอม (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงนามสัญญาซื้อและจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ ๒ ขนาดกำลังผลิต ๘๕๐ เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ จะเป็นศูนย์กลางการจ่ายไฟฟ้าบริเวณภาคกลาง ที่สร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศ

trist     กฟผ. รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๕ แบบ Site Visit ตามแนวทาง SEPA ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องฟอร์มทีมเคลียร์ทุกคำถามจาก สคร. และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้านผู้แทน สคร. ชื่นชม ฟังแล้วไม่ผิดหวัง มั่นใจในความเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นหนึ่งของ กฟผ.