ข่าวภารกิจ กฟผ.

K.chanin1    ชสค. เผยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดทำลายสถิติ ปี 2555 แล้ว ที่ 26,423 เมกะวัตต์ มีแนวโน้มจะพุ่งสูงขึ้นอีก สาเหตุสำคัญมาจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวกว่า 39.1 องศาเซลเซียส

Tartee2     ฮอทสปอตผ่านดาวเทียม พบต้นเหตุหมอกควันภาคเหนือ สาเหตุจริงเกิดจากการเผาป่า และพื้นที่การเกษตร ด้าน กฟผ. เผยข้อมูลคุณภาพอากาศรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะอยู่ในเกณฑ์ดีกว่ามาตรฐาน มิใช่ต้นเหตุหมอกควัน และฝนกรด

regulator     กฟผ. ทดสอบเดินเครื่องโรงไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงน้ำมันผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซเกือบครบทุกโรง ด้านเรคกูเลเตอร์มั่นใจไฟฟ้าจะมีใช้อย่างเพียงพอ แต่ภาคประชาชนต้องร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า เพื่อใช้น้ำมันผลิตไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อค่า Ft

CSR_Header     กฟผ. เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤติพลังงาน ออกมาตรการลดการใช้พลังงานเข้มข้นกว่าเดิม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการประหยัดพลังงาน พร้อมขอให้ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือเต็มที่ นำไปปฏิบัติทั้งที่ทำงานและที่บ้าน และเป็นสื่อบุคคลเชิญชวนบุคคลภายนอกให้ประหยัดพลังงานด้วย

Dr.Deerek     กกพ. ปักธง ปี 2556 “ปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านพลังงาน” ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งผู้ใช้พลังงาน และผู้ประกอบการ