random-csr-img00.jpg

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

กฟผ. สนับสนุน ทีมหุ่นยนต์เตะฟุตบอล SKUBA ม.เกษตรเตรียมความพร้อมป้องกันแชมป์โลกสมัยที่ ๕

New_CSR01220156
         รวส. เป็นผู้แทน กฟผ. มอบเงินสนับสนุน ๒ ล้านบาท เตรียมความพร้อม ทีม SKUBA ในการแข่งหุ่นยนต์เตะฟุตบอลระดับนานาชาติ รายการ Robocup Japan Open 2013 ณ ประเทศญี่ปุ่น และ World Robocup 2013 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อป้องกันแชมป์โลกสมัยที่ ๕

กระทรวงพลังงานตรวจเยี่ยมการรื้อถอน โรงไฟฟ้าหนองจอกไปพม่า

nongjok     รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะฯ ที่มาตรวจเยี่ยมการ รื้อถอน และเคลื่อนย้ายเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส จากโรงไฟฟ้าหนองจอกไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

กฟผ. สนับสนุน ๑๓ ล้านบาท นำร่องติดตั้งแอร์ระบบ CHS นวัตกรรมประหยัดไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

    air_condition กฟผ. สนับสนุน ๑๓ ล้านบาท นำร่องติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบเก็บสะสมความเย็นด้วยสารทำความเย็น CHS นวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๒ มกราคมนี้ อย่าลืม มาร่วมกิจกรรมวันเด็ก กฟผ. ๒๕๕๖เตรียมกลับมาพบกันอีกครั้ง กับ งานวันเด็ก กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม นี้ ร่วมกิจกรรมสนุก พร้อมของรางวัลมากมาย สร้างรอยยิ้มให้กับเยาวชนของสังคมไทย สอดรับคำขวัญวันเด็ก “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้

          New_csr_11015602
เตรียมกลับมาพบกันอีกครั้ง กับ งานวันเด็ก กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม นี้ ร่วมกิจกรรมสนุก พร้อมของรางวัลมากมาย สร้างรอยยิ้มให้กับเยาวชนของสังคมไทย สอดรับคำขวัญวันเด็ก “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

เขื่อนศรีนครินทร์ ปิดโครงการ๑,๑๒๐ ฝาย ถวายสมเด็จย่า

New_CSR_110156.01
         เขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมกับ ชุมชนในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ถวายฝายใน “โครงการ ๑,๑๒๐ ฝาย ถวายสมเด็จย่า” เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์

กองทัพภาค ๓ ร่วมกับ กฟผ. มอบผืนป่า ๔,๐๐๐ ไร่ เฉลิมพระเกียรติ สร้างระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำ ลดโลกร้อน

New_CSR121212.04
           กฟผ. ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งมอบผืนป่า ๔,๐๐๐ ไร่ ให้กองทัพภาพ ๓ เพื่อคืนป่าให้กับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๑ พิษณุโลก สร้างความสมดุลให้กับอุทยานฯ ภูหินร่องกล้า เพื่อสนองพระราชปณิธานฯ พร้อมขอบคุณความร่วมมือทุกภาคส่วน และประชาชนที่มีส่วนร่วมโครงการฯ ส่งผลช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ๑๓,๘๐๐ ตันคาร์บอนต่อปี