random-csr-img02.jpg

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

          โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ธารน้ำใจเพื่อเยาวชนคนชายขอบ เตรียมเดินทางไปมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 18 ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงบนดอยสูง ในวันที่ 20 มิถุนายน นี้ ด้าน รวช. เชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชน ทุนละ 2,000-3,000 บาทต่อภาคเรียน ภายในวันที่ 14 มิถุนายนนี้

           กฟผ. ดำเนินกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ยกระดับโครงการห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียว เพื่อมุ่งเสริมสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงาน พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร “โรงเรียนสีเขียว” ประจำปี 2555 ให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว ในงาน CRS DAY กฟผ. ปี 2556

           กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัย ม.สงขลานครินทร์ นำเถ้าลอยลิกไนต์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นส่วนผสมการทำปะการังเทียม ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เป็นผลสำเร็จ ด้วยคุณสมบัติเด่น ต้านทานการกัดกร่อนจากซัลเฟตได้ดี ราคาถูก ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล นำร่องชายฝั่งทะเลบริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นแห่งแรก