random-csr-img01.jpg

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

          โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ธารน้ำใจเพื่อเยาวชนคนชายขอบ เตรียมเดินทางไปมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 18 ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงบนดอยสูง ในวันที่ 20 มิถุนายน นี้ ด้าน รวช. เชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชน ทุนละ 2,000-3,000 บาทต่อภาคเรียน ภายในวันที่ 14 มิถุนายนนี้

           กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัย ม.สงขลานครินทร์ นำเถ้าลอยลิกไนต์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นส่วนผสมการทำปะการังเทียม ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เป็นผลสำเร็จ ด้วยคุณสมบัติเด่น ต้านทานการกัดกร่อนจากซัลเฟตได้ดี ราคาถูก ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล นำร่องชายฝั่งทะเลบริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นแห่งแรก

           กฟผ. ร่วมกับ สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2556 หรือ EGAT King’s Cup Thailand Championship 2013 เป็นปีที่ 2 เพิ่มรุ่นการแข่งขันในระดับยุวชน มุ่งต่อยอดพัฒนาฝีมือสู่การแข่งขันระดับสากล คาดได้รับความสนใจจากนักกีฬาทั้งใน และต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันอย่างล้นหลาม

           กฟผ. จับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กระบี่ ชุมชนบ้านศรีบอยา และเกาะปู รวมทั้งสื่อมวลชน ร่วมปลูกหญ้าทะเล เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล และเป็นแหล่งอาหารโดยเฉพาะพะยูน ณ บริเวณชายหาดบ้านเกาะปู จังหวัดกระบี่

             กฟผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ฟื้นฟูหญ้าทะเล บริเวณเกาะปู อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ดึงผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และชุมชนโดยรอบ เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้อย่างมีส่วมร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ระหว่าง กฟผ. กับชุมชน