random-csr-img06.jpg

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

           กฟผ. จับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กระบี่ ชุมชนบ้านศรีบอยา และเกาะปู รวมทั้งสื่อมวลชน ร่วมปลูกหญ้าทะเล เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล และเป็นแหล่งอาหารโดยเฉพาะพะยูน ณ บริเวณชายหาดบ้านเกาะปู จังหวัดกระบี่

           กฟผ. ร่วมกับ สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2556 หรือ EGAT King’s Cup Thailand Championship 2013 เป็นปีที่ 2 เพิ่มรุ่นการแข่งขันในระดับยุวชน มุ่งต่อยอดพัฒนาฝีมือสู่การแข่งขันระดับสากล คาดได้รับความสนใจจากนักกีฬาทั้งใน และต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันอย่างล้นหลาม

         กฟผ. นำคณะครู นักเรียน ที่ชนะเลิศการแข่งขัน ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย เดินทางดูงานเชิงประจักษ์ รฟ.นิวเคลียร์ รฟ.เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด รฟ.พลังงานลม ที่ประเทศจีนและฮ่องกง เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าสมัยใหม่จากสถานที่จริง ร่วมเป็นสื่อกลางถ่ายทอดเรื่องราวสู่คนรอบข้าง

             กฟผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ฟื้นฟูหญ้าทะเล บริเวณเกาะปู อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ดึงผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และชุมชนโดยรอบ เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้อย่างมีส่วมร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ระหว่าง กฟผ. กับชุมชน

         กฟผ. ลงนามบันทึกให้การสนับสนุน 64 ล้านบาท แก่สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เตรียมทัพนักกีฬายกลูกเหล็กแข่งขันโอลิมปิก 2016 ที่ประเทศบราซิล และจัดแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1-9 พฤษภาคมนี้