ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

           กฟผ. ดำเนินกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ยกระดับโครงการห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียว เพื่อมุ่งเสริมสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงาน พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร “โรงเรียนสีเขียว” ประจำปี 2555 ให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว ในงาน CRS DAY กฟผ. ปี 2556

          โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ธารน้ำใจเพื่อเยาวชนคนชายขอบ เตรียมเดินทางไปมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 18 ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงบนดอยสูง ในวันที่ 20 มิถุนายน นี้ ด้าน รวช. เชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชน ทุนละ 2,000-3,000 บาทต่อภาคเรียน ภายในวันที่ 14 มิถุนายนนี้