ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

New_CSR040356_1
        กฟผ. พร้อมแล้วกับการออกร้านงานกาดชาด ปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “ผลิตความสนุก เพื่อความสุขของคนไทย” นำเทคโนโลยีล้ำสมัยภาพถ่ายเสมือนจริงมาสร้างสีสันให้ผู้เที่ยวชมถ่ายภาพตัวเองกับโรงไฟฟ้าและเขื่อนของ กฟผ. พร้อมร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ รถยนต์โตโยต้า Camry Hybrid กับสลากกาชาด กฟผ. 29 มี.ค. – 6 เม.ย. นี้

NEW_CSR2703
         ภาครัฐ และ เอกชน ร่วมใจปิดไฟ 1 ชั่วโมงทั่วประเทศ ปีนี้ทำลายสถิติ เพียงปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ประหยัดพลังงานได้เกือบ 1,700 เมกะวัตต์ ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าได้กว่า 6 ล้านบาท

NEW_CSR19042013
           กฟผ. มอบหลอดผอมเบอร์ 5 แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยดำเนินการติดตั้งหลอดผอมเบอร์ ๕ ภายในโรงเรียน รวม ๒,๒๗๓ หลอด สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า ๙๑,๐๐๐ หน่วยต่อปี หรือปีละประมาณ ๓ แสนบาท และลด CO2 ได้ ๕๓,๐๐๐ กิโลกรัมต่อปี

Nwe_CSR_270156_1
          กฟผ. สนับสนุนการประชุมสักนานาชาติ World Teak Conference 2013 โดยการร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ต้อนรับผู้ร่วมประชุมในการเยี่ยมชมสถานที่ปลูกสักใหญ่ พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อปลูกรักษาสักสายพันธุ์พระราชทาน 2 ล้านบาท แก่มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

new_CSR110356_2
          กฟผ. เตรียมต้อนรับผู้ร่วมประชุมสักนานาชาติ World Teak Conference 2013 ศึกษาดูงานสถานที่ปลูกต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖