นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูลที่ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับ กฟผ. ผ่านเว็บไซต์นี้จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม กฟผ. จึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้สำหรับเว็บไซต์นี้

1. การใช้คุกกี้ของ กฟผ.

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่ กฟผ. จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ กฟผ. อาจเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์เข้าชมเว็บไซต์ของ กฟผ.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หลายประเภทซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงตามที่ระบุในรายการต่อไปนี้

2. คุกกี้จากบุคคลที่สาม

ในบางกรณี เรามีความจำเป็นในการใช้คุกกี้จากบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ โดยรายระเอียดต่างๆรวมถึง