เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เลขประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
รหัสผ่าน
จดจำฉัน
*ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกับระบบอีเมล กฟผ.
วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2564 21:37

อปก. มอบอุปกรณ์การแพทย์และน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลบางปะหัน

          นายอภิชาติ เกรียงไกรวณิช ช่างระดับ 8 หัวหน้าสำนักงานบางปะอิน กองบริหาร (กบหก-ส.) นางสาววรลักษณ์ เผ่ามิตรเจริญ พนักงานวิชาชีพระดับ 5 สำนักงานบางปะอิน กบหก-ส. ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (อปก.)  เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเสากดแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบพร้อมเจลอนามัย กฟผ. จำนวน 5 ชุด  เจลอนามัย กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 4 แกลลอน และน้ำดื่ม กฟผ. จำนวน 40 แพ็ค ให้แก่โรงพยาบาลบางปะหัน เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์พงศกร อมรชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ และได้กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่ให้ความสำคัญในการลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

อ่าน 33 ครั้ง
Top