เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เลขประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
รหัสผ่าน
จดจำฉัน
*ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกับระบบอีเมล กฟผ.
วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2564 09:48

อปก. มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวกให้แก่ ร.พ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

          นายอภิชาติ เกรียงไกรวณิช ช่างระดับ 8 หัวหน้าสำนักงานบางปะอิน กองบริหาร (กบหก-ส.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (อปก.)  เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก จำนวน 1 ตู้ ให้แก่โรงพยาบาลบางปะหัน เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายแพทย์พงศกร อมรชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ และได้กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่ให้ความสำคัญในการลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

อ่าน 25 ครั้ง
Top