เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เลขประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
รหัสผ่าน
จดจำฉัน
*ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกับระบบอีเมล กฟผ.
วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2564 09:50

อปก.มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวกให้แก่ ร.พ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

          นายอภิชาติ เกรียงไกรวณิช ช่างระดับ 8 หัวหน้าสำนักงานบางปะอิน กองบริหาร (กบหก-ส.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (อปก.)  เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก จำนวน 1 ตู้ เสากดเจลแอลกออล์แบบเท้าเหยียบพร้อมเจลจำนวน 5 ชุด หน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันเชื้อโรค Surgical Mask จำนวน 50 กล่อง เสื้อกาวน์จำนวน 500 ตัว , ถุงมือยางสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ จำนวน 20 กล่อง หมวกคลุมผมชนิดใยสังเคราะห์จำนวน 1,000 ชิ้น และหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง KN95  จำนวน 300 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลโคกเจริญ เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ก) โดยแพทย์หญิงณัฐริกา กานาค นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ และได้กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่ให้ความสำคัญในการลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

อ่าน 31 ครั้ง
Top