เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เลขประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
รหัสผ่าน
จดจำฉัน
*ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกับระบบอีเมล กฟผ.
วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564 15:54

อปน. มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.สต. ในจังหวัดพิษณุโลก

         นายสุรินทร์ สุริยะวรรณ วิทยากรระดับ 9 หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่งภาคเหนือ (ทนท.หชสน-ย.) กองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่ง (กชส-ย.) ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) นายธวัชชัย ฟองศรัณย์  วิศวกรระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสายส่ง 1 (ทนท.หสน1-ส.) กองบำรุงรักษาสายส่ง (กสน-ส.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) นายหิรัญ เอมหยวก ช่างระดับ 7 แผนกวิศวกรรมสายส่ง (หวสน-ส.) กสน-ส. นำเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากาก N95 ชุดกาวน์กันน้ำ หมวก ถุงมือ เจลอนามัย กฟผ. พร้อมเสากดแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 12 แห่ง โดยเวชภัณฑ์ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ทำงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อวัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่ง กฟผ. มีนโยบายสนับสนุนโรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

อ่าน 22 ครั้ง
Top