เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เลขประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
รหัสผ่าน
จดจำฉัน
*ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกับระบบอีเมล กฟผ.
วันอังคาร, 08 กุมภาพันธ์ 2565 17:18

กฟผ. พร้อมโชว์ศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจักษ์สายตาเวทีโลก ในงาน “World Expo 2020 Dubai” 20 ก.พ.–8 มี.ค. นี้

กฟผ. ร่วมเป็น 1 ใน 10 หน่วยงานตัวแทนประเทศไทย นำเสนอผลงานเด่นด้านธุรกิจและนวัตกรรมก้าวรับเทรนด์โลก ชูแนวคิด “EGAT Smart Energy Solutions” พร้อมผลักดันการขับเคลื่อนโลกสู่ยุคใหม่ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมระดับโลก “World Expo 2020 Dubai” ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์–8 มีนาคม 2565

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) เปิดเผยว่า กฟผ. รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมงานและร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กฟผ. ในงานแสดงนิทรรศการระดับโลก “World Expo 2020 Dubai” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564–31 มีนาคม 2565 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยงานแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำหนดจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Connecting Minds, Creating the Future” หรือ “เชื่อมความคิด สร้างอนาคต” ซึ่งได้มีการแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ โอกาส (Opportunity) การขับเคลื่อน (Mobility) และความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อเป็นสัญญาณส่งต่อให้ทุกคนร่วมใจกันพัฒนาโลก สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไป อีกทั้งเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร สะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างผู้คน องค์กร และประเทศต่าง ๆ เป็นความพยายามในการมุ่งสร้างอนาคตที่ดีกว่า โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมกว่า 25 ล้านคน ซึ่งประเทศไทย โดยกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนในการจัดแสดงนิทรรศการ โดยจัดสร้างอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) บนเนื้อที่ 3,600 ตารางเมตร ในโซน Mobility เพื่อจัดแสดงนิทรรศการความเป็นไทย ภายใต้แนวคิด “Mobility for the Future” หรือ “การขับเคลื่อนสู่อนาคต” จึงนับเป็นโอกาสในการนำเสนอนโยบายของประเทศในการนำประเทศไปสู่ Digital Thailand และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการมีบทบาทในเวทีโลก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาสร้างสรรค์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับนานาประเทศ ซึ่ง กฟผ. ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 หน่วยงานของประเทศ ให้ร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมพิเศษภายใน Thailand Pavilion นี้ด้วย

ในส่วนของ กฟผ. จะเข้าร่วมจัดกิจกรรมในสัปดาห์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์–8 มีนาคม 2565 ในพื้นที่ขนาด 48.6 ตารางเมตร ลักษณะ Semi-outdoor นำเสนอแนวคิด “EGAT Smart Energy Solutions” ในภาพรวมของ EGAT Group ประกอบด้วย กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ทั้งบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) และบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เพื่อให้สินค้าและบริการเป็นที่รู้จัก ในตลาดโลก โดยได้จัดเตรียมผลงาน จำนวน 3 ผลงาน เพื่อนำไปจัดแสดง ได้แก่ 1) Renewable Energy Certificate (REC) การซื้อขายและการรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้แก่ธุรกิจในประเทศไทย 2) โครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ขนาดกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ และ 3) EGAT Business Solutions ประกอบด้วยโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยี มาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน (ERC Sandbox) และโครงการ ENZY: EGAT’s Smart Energy Solution

การเข้าร่วมในสุดยอดนิทรรศการระดับโลกดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ กฟผ. ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เกิดเป็นภาพลักษณ์องค์การแห่งนวัตกรรม สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี กฟผ. สู่เวทีโลก และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาขีดความสามารถ ให้พร้อมรองรับการแข่งขันและธุรกิจใหม่ สร้างการเรียนรู้และแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมกับต่างประเทศ ปูเส้นทางสู่การขยายธุรกิจในอนาคต

“กฟผ. มีความพร้อม และเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนนโยบายของประเทศและของโลก ในการลดก๊าซเรือนกระจก อันนำไปสู่ภาวะโลกรวน โดยมีเป้าหมายไปสู่ Carbon Neutrality จึงผลักดันงานวิจัยและพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการดำเนินงานให้พร้อมสำหรับการก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยการให้บริการ ทั้งในเรื่อง Green Energy, REC และ Energy Solution สร้างความมั่นใจให้กับประเทศต่าง ๆ ที่มาร่วมงาน ว่าประเทศไทยตั้งใจ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนสังคมโลกเข้าสู่ยุคใหม่ที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นโอกาสอันดีที่ กฟผ. จะได้แสดงให้เห็น ถึงศักยภาพขององค์การสู่ระดับโลกต่อไป” รวย. กล่าว

ทั้งนี้ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเปิดนิทรรศการ กฟผ. ได้ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทาง live.egat.co.th และ Facebook Group: คุยกับพี่สิงห์ เวลา 14.00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

 

อ่าน 238 ครั้ง
Top