เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เลขประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
รหัสผ่าน
จดจำฉัน
*ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกับระบบอีเมล กฟผ.
วันจันทร์, 14 กุมภาพันธ์ 2565 17:22

กฟผ.–ซีเกท ประเทศไทย ร่วมลงนามซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) หนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของไทย สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

กฟผ. และ ซีเกท ประเทศไทย จับมือร่วมลงนามสัญญาซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate) ปริมาณซื้อขายสูงที่สุดในประเทศไทย หวังกระตุ้นการใช้พลังงานหมุนเวียน ส่งเสริมธุรกิจพลังงานสีเขียว ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ มุ่งสู่ Carbon Neutrality

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน (รวพ.) และนางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานซีเกทโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รวพ. กล่าวว่า กฟผ. มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ โดยเป็นผู้ขาย REC ที่มาจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และให้การรับรอง REC จากโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ในประเทศไทย สำหรับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนร่วมกับบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวน 2.2 ล้าน REC ซึ่ง ณ ปัจจุบัน นับเป็นการซื้อขาย REC ที่มีมูลค่าสัญญาและปริมาณการซื้อขายที่สูงที่สุดในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้ง 2 หน่วยงานที่จะผลักดันและส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดแรงกระตุ้นและการตื่นตัวของธุรกิจพลังงานสีเขียว เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและตอบสนองนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ กล่าวว่า ในฐานะที่ซีเกทเป็นผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินการ ซึ่งประเทศไทยถือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่ซีเกทให้ความเชื่อมั่น มาโดยตลอดเกือบ 40 ปีที่เราได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน การผลิตพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. โดยการลงนามในสัญญาซื้อขาย REC ในครั้งนี้ ซีเกท ประเทศไทย จะได้รับการรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนในการดำเนินการทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ ไปจนถึงปี พ.ศ. 2569 ซึ่งจะช่วยให้ซีเกทสามารถลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

อ่าน 329 ครั้ง
Top