เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เลขประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
รหัสผ่าน
จดจำฉัน
*ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกับระบบอีเมล กฟผ.
วันศุกร์, 08 กรกฎาคม 2565 16:17

กฟผ. จับมือ มช. ศึกษางานวิจัยรักษ์โลกด้วยผลพลอยได้จากโรงไฟฟ้า หนุนเทรนด์ Carbon Neutrality

กฟผ. และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ในโครงการศึกษาการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตจากยิปซั่ม FGD ร่วมกับการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน (รวพ.) เป็นประธานในพิธีลงนามสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการศึกษาการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตจากยิปซั่ม FGD ร่วมกับการดักจับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมี ดร.นรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า (ชพว.) เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมลงนาม ในสัญญากับ รศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ หัวหน้าคณะทำงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (สวพ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ สวพ.มช. และคณะผู้วิจัย ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 3 อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รวพ. เปิดเผยว่า งานวิจัยนี้เป็นโครงการนำร่องที่สำคัญในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยี Carbon Capture ให้สามารถนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดักจับได้จากการผลิตไฟฟ้า มาใช้ร่วมกับวัสดุพลอยได้จากกระบวนการ กำจัดมลสารของโรงไฟฟ้าหรือยิปซั่ม เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้คือแคลเซียมคาร์บอเนต การสนับสนุนการวิจัยนี้จึงมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ด้วยการส่งเสริม และขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) อย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ สวพ.มช. กล่าวเสริมว่า ทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ มีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565–31 ธันวาคม 2566 มีเป้าหมายในการศึกษาประสิทธิภาพและกระบวนการสังเคราะห์แคลเซียมคาร์บอเนตจากยิปซัม FGD ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนตบริสุทธิ์ (CaCO3) นำกลับไปใช้ในกระบวนการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (กระบวนการ FGD) ของโรงไฟฟ้า ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าที่เป็นสาเหตุหนึ่งของสภาวะโลกร้อน พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ ในกระบวนการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของ กฟผ. และแนวทางการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อไป

 

อ่าน 69 ครั้ง
Top