เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เลขประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
รหัสผ่าน
จดจำฉัน
*ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกับระบบอีเมล กฟผ.
วันอังคาร, 19 กรกฎาคม 2565 15:39

กฟผ. เปิดซองประกวดราคางานโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนอุบลรัตน์เดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ลดการปล่อยคาร์บอน

IMG 8841 1 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายคมกฤช เหลืองอ่อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน-1 (ช.อพพ-1.) เป็นประธานกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ทำการรับและเปิดซองประกวดราคาข้อเสนอราคา (Envelope II – ซองราคา) เลขที่ EGAT 9/2563-UR-FPV งานจัดซื้อและจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ หรือโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์ โดยมี นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน (อพพ.) และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 1 อาคาร ท.082 สำนักงานใหญ่ กฟผ. โดยการประกวดราคาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาทั้งหมด 5 ราย ซึ่งหลังจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคางานดังกล่าวจะได้ดำเนินการพิจารณาเปรียบเทียบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาต่อไป

IMG 8857 1  IMG 8861 1 

สำหรับขอบเขตของการจัดงานจัดซื้อและจ้างก่อสร้าง โครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์นี้ มีขนาดกําลังผลิตไม่น้อยกว่า 31.19 MWp และไม่เกิน 31.2 MWp (24 เมกะวัตต์) ทั้งติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน BESS (Battery Energy Storage System) ครอบคลุมงานออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ขนส่งอุปกรณ์ รวมถึงติดตั้งและทดสอบเดินเครื่องอุปกรณ์ (Engineering Procurement and Construction : EPC) โดย โครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์นี้ นับเป็นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีแผนจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในปี 2566

Ubolrat b62 1  210664 67 2 

อ่าน 78 ครั้ง
Top